Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Theo chúng tôi được biết công ty mới phát hành phiên bản TKB tiếng Việt hoàn toàn, đó là điều rất mong đợi của chúng tôi. Xin đề nghị công ty giải thích rõ các chức năng mới của bản TKB
27/03/2006

Trả lời:
Đúng như vậy. Công ty School@net mới đưa ra phiên bản tiếng Việt hoàn toàn của phần mềm TKB 4.0 (tháng 6/2001). Phiên bản này có các chức năng giống như bản TKB 4.0 đã phát hành cuối năm 2000, điểm khác duy nhất là đã Việt hóa hoàn toàn phần thực đơn và giao diện. Để tiện cho các trường tham khảo chúng tôi đưa ra ở đây bảng so sánh phần thực đơn của bản TKB 4.0 tiếng Anh và bản TKB 4.0 tiếng Việt mới phát hành.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=130

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn