Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Mã đăng ký sử dụng phần mềm TKB Editor có trùng với mã đăng ký sử dụng của phần mềm TKB 4.0 hay không?
27/03/2006

Trả lời:
Không. Hai sản phẩm TKB 4.0 và TKB Editor 4.0 có hệ thống đăng ký bản quyền khác hẳn nhau.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=131

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn