Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Chúng tôi nhận thấy công ty đã phát hành các phiên bản TKB 4.0, sau đó là TKB Editor 4.0, bây giờ là TKB 4.5. Có phải rằng sắp tới sẽ có TKB Editor 4.5?
27/03/2006

Trả lời:
TKB Editor 4.0 là phần mềm cho phép nhập trực tiếp và đơn giản dữ liệu TKB đ• định hình vào khuôn dạng của phần mềm TKB 4.0. TKB 4.5 và TKB 4.0 có dữ liệu tương tự nhau, bạn hoàn toàn có thể sử dụng TKb Editor 4.0 cho TKB 4.5.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=137

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn