Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Đề nghị công ty cho biết khi nâng cấp phần mềm lên phiên bản 5.0 thì dữ liệu TKB đã có từ trước có sử dụng lại được hay không hay phải nhập lại từ đầu.
27/03/2006

Trả lời
Hoàn toàn có thể dùng được. Phần mềm sẽ tự nhận biết và tự động chuyển đổi dữ liệu sang dạng mà TKB 5.0 hiểu được.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=142

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn