Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Thế nào là một Thời khóa biểu mâu thuẫn hay không mâu thuẫn?
28/03/2006

Trả lời: Đây là một khái niệm hết sức phức tạp, còn nhiều tranh cãi vì nó phụ thuộc rất nhiều vào quan niệm và cách nhìn nhận của con người. Phiên bản hiện tại của TKB mới chỉ dừng lại ở việc phân tích đơn giản như sau: nếu tại một thời điểm nào đó, số tiết cần phải xếp lớn hơn số giáo viên rỗi vào thời điểm đó thì TKB đã có mẫu thuẫn.


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=152

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn