Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Có cách nào nhập dữ liệu giáo viên bao gồm cả các tính chất khác như ngày sinh, nơi sinh, giới tính để rồi có thể chuyển sang dữ liệu của phần mềm khác được không ?
28/03/2006

Trả lời
Trong phiên bản TKB 4.8 thông số ngày sinh chính xác và giới tính của giáo viên đã được nhập. Tuy nhiên thông số Noi sinh thì chưa có.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=176

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn