Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Tại trường tôi riêng môn Tin học do một tổ chuyên môn đảm nhiệm, do đó không cần thiết phải ghi rõ tên giáo viên. Như vậy phần mềm TKB không thể áp dụng được cho trường chúng tôi. Có ph
29/03/2006

Trả lời:
Tất nhiên nếu thật hiểu phần mềm TKB "mẹo" một chút bạn có thể xử lý được tình huống đã nêu trên. Bạn hãy tạo ra các "giáo viên" Tin học với số lượng bằng đúng số lớp học trong nhà trường (ví dụ đặt Tin10A, Tin10B, .....), môn Tin học có thêm thuộc tính là Số phòng học môn = số lượng giáo viên trong Tổ Tin của bạn. Khi đã xếp xong, Tổ Tin học sẽ phân công lại từng lớp, hôm nào do giáo viên nào đảm nhiệm một cách rất dễ dàng.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=189

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn