Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Trong phiên bản TKB trước khi nhập PCGD trên một hàng chỉ được phép phân công cho 25 lớp? Phiên bản mới còn có hạn chế đó không?
29/03/2006

Trả lời:
Điều bạn nhắc đến chỉ đúng trong phiên bản TKB 3.5 trở về trước. Với TKB 4.X, việc nhập PCGD hoàn toàn không hạn chế số lượng lớp gán theo hàng. Bạn có thể yên tâm làm việc với bảng PCGD mà không cần phải lo lắng bất cứ điều gì. Phiên bản mới TKB 4.5 đã lại một lần nữa cải tiến màn hình nhập liệu PCGD cho dễ dàng hơn nữa mà cũng không có bất cứ một loại ràng buộc nào tương tự như câu hỏi đặt ra.
Với TKB 5.x cho phép bạn nhập bảng PCGD theo lưới và trong màn hình nhập bảng phân công giảng dạy, phần mềm hỗ trợ việc nhập cả bằng bàn phím và chuột rất thuận tiện. Việc nhập không hạn chế số lượng lớp và không có bất cứ một loại ràng buộc nào.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=191

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn