Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Xin quí công ty cho biết khả năng xếp tự động thời khóa biểu của phiên bản TKB 4.0 có điểm gì mạnh khác biệt so với phiên bản cũ 3.5?
04/04/2006

Trả lời:
- Thay đổi đáng kể thuật toán xếp tự động làm tăng số tiết xếp được.
- Thêm mới các lệnh Conditional Execute, Move To, Push Out tự động thực hiện các lệnh đơn trong khi xếp Thời khóa biểu. Các lệnh này có thể coi như các lệnh mô phỏng tư duy xếp thời khóa biểu bằng tay.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=204

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn