Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Phân công và xếp tiết linh hoạt trong phòng học bộ môn - TKB
09/08/2006

Theo thiết kế chính thức của phần mềm TKB 6.0, việc phân công và xếp tiết học trong phòng học bộ môn được tiến hành một cách rất chặt chẽ. Có thể tóm tắt các qui định liên quan đến phòng học bộ môn như sau:

- Việc xếp tiết học trong phòng học bộ môn được qui định chặt chẽ bởi lệnh Phân công lớp theo phòng bộ môn.
- Nếu một môn / lớp được phân công trong phòng học bộ môn thì môn này bắt buộc phải được xếp học trong phòng học bộ môn và không được phép xếp học trong phòng truyền thống hoặc phòng học đa năng.
- Ngược lại một môn / lớp không được phân công trong phòng học bộ môn thì môn này bắt buộc phải được xếp học trong phòng truyền thống và không được phép chuyển sang học trong phòng học bộ môn.
- Không cho phép chuyển đổi tiết học từ phòng truyền thống sang phòng bộ môn và ngược lại.
- Cho phép chuyển đổi tiết học từ phòng bộ môn này sang phòng học bộ môn khác tương đương.


Tuy nhiên trên thực tế việc phân công và xếp tiết học trong phòng bộ môn không phải bao giờ cũng diễn ra chính xác như đã mô tả ở trên. Có khá nhiều các linh hoạt trên thực tế khác với mô hình lý thuyết trên. Ta hãy xét 2 ví dụ điển hình sau:
1. Trường hợp linh hoạt theo từng khối lớp. Giả sử khối lớp 10 của một nhà trường có đầy đủ các phòng học bộ môn Lý. Theo phân công thì môn Lý khối 10 sẽ học 3 tiết / tuần. Giả sử nhà trường mong muốn toàn bộ các lớp của khối 10 sẽ được học 1 tiết trong phòng học bộ môn và 2 tiết còn lại trong phòng truyền thống.
Trong trường hợp này, phần mềm TKB 6.0 có thỏa mãn được yêu cầu trên hay không?
2. Trường hợp linh hoạt theo từng lớp học. Việc phân công học trong phòng bộ môn của các lớp khối 10 còn linh hoạt hơn trường hợp đã nêu trên. Giả sử trong các lớp khối 10 không nhất thiết mỗi lớp chỉ có 1 tiết Lý học trong phòng bộ môn. Việc xếp học trong phòng bộ môn được phân công tùy thuộc vào từng lớp cụ thể. Ví dụ các lớp 10A, 10B, 10H muốn có 2 tiết Lý học trong phòng bộ môn và 1 tiết học trong phòng truyền thống, các lớp 10 còn lại chỉ cần 1 tiết Lý học trong phòng bộ môn và 2 tiết học trong phòng truyền thống.
Trong trường hợp thứ 2 này, phần mềm TKB 6.0 có thỏa mãn được yêu cầu của nhà trường đặt ra hay không?
Câu trả lời cho cả 2 trường hợp trên là: CÓ.
Bây giờ chúng ta đi tìm lời giải của cả 2 trường hợp trên trong phần mềm TKB 6.0. Các thao tác cụ thể sau sẽ giúp bạn giải quyết được các trường hợp đã nêu trên. Trong bài viết này chúng tôi sẽ nêu kỹ các bước, thao tác để giải quyết cho trường hợp linh hoạt 1, trường hợp 2 cách làm hoàn toàn tương tự.
1. Trước tiên, cần tạo ra thêm một môn học mới gọi là LYBM (Vật lý BM). Như vậy ta sẽ có 2 môn học trong danh sách là LY và LYBM. Môn học LY dùng để học trong phòng truyền thống, môn LYBM dùng để học trong phòng học bộ môn. Trong màn hình nhập danh sách môn học ta nên đưa 2 môn học này nằm cạnh nhau để dễ quan sát như hình dưới đây.Chú ý rằng môn LYBM được tạo ra mới sẽ chỉ dùng cho khối 10 phục vụ nhu cầu học trong phòng bộ môn của các lớp như theo yêu cầu. Môn học mới LYBM này cũng có thể dùng cho các khối lớp khác nếu có nhu cầu học trong phòng học bộ môn.
2. Đặt lại số tiết chuẩn cho khối 10 của các môn học LY và LYBM. Theo yêu cầu của nhà trường ta sẽ đặt lại số tiết chuẩn của môn LY, khối 10 là 2 tiết / tuần và môn LYBM là 1 tiết / tuần.Như vậy theo cách xây dựng này, các lớp khối 10 sẽ có 2 tiết học trong phòng truyền thống và 1 tiết lý học trong phòng học bộ môn.
3. Bước tiếp theo là nhập lại bảng PCGD cho các lớp thuộc khối 10 môn học LY và LYBM. Vì hai môn học này thực chất là một môn học Vật lý trên thực tế, khi phân công giáo viên cho các lớp khối 10 chỉ dùng 1 giáo viên cho 1 lớp với đồng thời 2 môn học này.
Trên màn hình lệnh PCGD, hai cột LY và LYBM khối 10 sẽ có thông tin giống hệt nhau như hình dưới đây.
Chú ý các tiết chuẩn cho môn LY và LYBM khối 10 đã được tính toán lại để phân công cho các giáo viên dạy.


4. Tiếp theo cần gán lại tính chất phòng học bộ môn cho các phòng học đã được tạo ra từ trước. Các phòng học của môn Vật lý cần gán lại tính chất môn học cho môn LYBM và các khối lớp tương ứng như hình dưới đây.Chú ý: Các phòng học P1, P2 trong hình trên cần đặt lại là phòng học môn LYBM khối 10, các tính chất của các môn khác không liên quan chúng tôi không đưa ra tại đây. Có thể giữ nguyên tác thông tin khác vì không ảnh hưởng đến môn học LYBM này.
5. Bước cuối cùng: Phân công lại cách học môn học cho các lớp khối 10 trong phòng học bộ môn. Bạn hãy vào lệnh Phân công lớp học theo phòng bộ môn và chiếu lên màn hình bảng phân công của lớp 10A.Đặt trong lưới trên checkbox tại vị trí môn LYBM (Vat ly BM) và hủy checkbox tại vị trí môn LY (Vat ly). Với cách đặt này, lớp 10A sẽ học môn LY trong phòng truyền thống và học môn LYBM trong phòng học bộ môn. Sau đó nháy nút lệnh Đúng với toàn khối để sao chép các lựa chọn này sang toàn bộ các lớp 10 khác.
Sau các bước trên việc xếp thời khóa biểu của bạn sẽ được tiến hành như bình thường. Các tiết học sẽ được tự động xếp đúng theo yêu cầu của nhà trường là với khối 10, môn Lý sẽ có 1 tiết học trong phòng học bộ môn và 2 tiết học trong phòng truyền thống.

Đối với trường hợp linh hoạt 2, linh hoạt theo từng lớp học. Cách tiến hành hoàn toàn tương tự trên. Điểm khác biệt duy nhất nằm ở màn hình nhập PCGD. Với mỗi lớp, chúng ta cần nhập chi tiết số tiết phân bổ giữa các môn LY và LYBM sao cho phù hợp với yêu cầu của của nhà trường. Chú ý rằng phần mềm sẽ luôn xếp các tiết môn LY vào phòng truyền thống và các tiết môn LYBM vào phòng học bộ môn.


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=373

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn