Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Giả sử trường tôi có một môn học cần ghép 2 lớp với nhau trong một hội trường. Liệu chương trình TKB có thể xử lý được trường hợp này không?
13/02/2006

Trả lời: Hoàn toàn có thể được. Giả sử hai lớp 9A, 9B có môn Toán cùng phải học trong một hội trường với cô giáo Hiền. Giả sử chương trình đ•ã phân công cho giáo viên Hiền dạy Toán lớp 9A. Bạn hã•y tạo ra thêm một “Giáo viên” nữa tên là “Hiền 2” dạy Toán lớp 9B. H•ãy xếp Thời khoá biểu của “Hiền 2” chỉ dạy môn Toán lớp 9B với điều kiện các giờ Toán này trùng với giờ Toán của 9A. Sau khi đ㕠xếp xong, bạn hã•y đổi tên “Hiền 2” thành “Hiền” trong danh sách giáo viên.


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=52

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn