Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Để gõ được tiếng Việt trong khi nhập liệu TKB, theo các bạn, chúng tôi nên dùng phần mềm nào để gõ được tiếng Việt: ABC, VNI tân kỳ, Vietkey hay Vietware?
15/02/2006

Trả lời:
Bạn có thể sử dụng bất cứ một bộ gõ tiếng Việt nào với TKB. Điều quan trọng không phải là phần mềm gõ tiếng Việt nào, mà là bạn sử dụng bộ phông tiếng Việt ứng với bảng mã tiếng Việt nào mà thôi.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=77

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn