Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Video hướng dẫn TKB 9.0 - Khởi tạo một tệp TKB mới. Open/ Close một tệp TKB
29/06/2015

Bài thực hành 1 trong chương trình tập huấn sử dụng phần mềm hỗ trợ xếp thời khóa biểu TKB 9.0
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=7899

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn