Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Video hướng dẫn TKB 9.0- 5. Nhập ràng buộc giáo viên, nhóm giáo viên
16/07/2015

Hướng dẫn sử dụng phần mềm thời khóa biểu TKB 9.0.
5. Nhập ràng buộc giáo viên, nhóm giáo viên


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=7907

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn