Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Video hướng dẫn TKB 9.0- 8. Xếp tiết KHÔNG HỌC - tạo khuôn thời khóa biểu
17/07/2015

Thao tác tiếp theo trong nhóm Chuẩn bị xếp thời khóa biểu.
7. Xếp tiết Không học để tạo khuôn thời khóa biểu.


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=7914

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn