Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Hãy giải thích cho chúng tôi biết khái niệm Chỉ số Cân bằng Giảng dạy của Giáo viên là gì?
15/02/2006

Trả lời:
Chỉ số này chỉ ra sự "cân bằng" của một giáo viên khi giảng dạy các ngày trong tuần. Chỉ số này chỉ ra sự khác nhau giữa các tiết dạy trong các ngày trong tuần. Ví dụ nếu một giáo viên ngày nào cũng có đúng 2 tiết dạy trên lớp, ta nói rằng chỉ số cân bằng giảng dạy của giáo viên này là lý tưởng. Ngược lại nếu thứ 2 giáo viên dạy 1 tiết, nhưng thứ 3 giáo viên này phải dạy 5 tiết, ta nói chỉ số cân bằng giảng dạy của giáo viên này là rất lớn, rất không "cân bằng". Như vậy Chỉ số Cân bằng Giảng dạy của một giáo viên càng nhỏ (càng gần 1) thì càng tốt, ngược lại nếu chỉ số này càng cao thì càng xấu. Về định lượng, Chỉ số Cân bằng Giảng dạy của giáo viên được tính bằng tỷ số giữa số tiết dạy Max của nàgy trong tuần và số tiết Min của ngày trong tuần.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=81

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn