Hotline: 024.62511017

024.62511081

  Trang chủ   Sản phẩm   Phần mềm Dành cho nhà trường   Phần mềm Hỗ trợ học tập   Kho phần mềm   Liên hệ   Đăng nhập | Đăng ký
Trang chủ / Phần mềm iQB: ngân hàng câu hỏi / Các thao tác cơ bản với iQBCHỦ ĐỀ: Các thao tác cơ bản với iQB
(67 video)


Video thao tác cơ bản với iQB 8.0 - Bài 30. Chức năng in đề kiểm tra ra mẫu giấy in A3.


Phần 2. Các thao tác cơ bản với iQB 8.0 Bài 30. Chức năng in đề kiểm tra ra mẫu giấy in A3.

Video thao tác cơ bản với iQB 8.0 - Bài 29d. Lệnh thay thế câu hỏi từ CSDL Ngân hàng câu hỏi.


Phần 2. Các thao tác cơ bản với iQB 8.0 29. Chức năng Khởi tạo trực tiếp đề kiểm tra. Bài 29d. Phần 4: Lệnh thay thế câu hỏi từ CSDL Ngân hàng câu hỏi.

Video thao tác cơ bản với iQB 8.0 - Bài 29c. Phần 3: Các lệnh làm việc với danh sách câu hỏi.


Phần 2. Các thao tác cơ bản với iQB 8.0 Bài 29. Chức năng Khởi tạo trực tiếp đề kiểm tra. 29c. Phần 3: Các lệnh làm việc với danh sách câu hỏi.

Video thao tác cơ bản với iQB 8.0 - Bài 29b. Phần 2: Nhập câu hỏi trực tiếp.


Phần 2. Các thao tác cơ bản với iQB 8.0 29. Chức năng Khởi tạo trực tiếp đề kiểm tra. Bài 29b. Phần 2: Nhập câu hỏi trực tiếp.

Video thao tác cơ bản với iQB 8.0 - Bài 29a. Chức năng Khởi tạo trực tiếp đề kiểm tra. Phần 1.


Phần 2. Các thao tác cơ bản với iQB 8.0 Bài 29. Chức năng Khởi tạo trực tiếp đề kiểm tra. 29a. Phần 1: nhập, sửa thuộc tính đề kiểm tra.

Video thao tác cơ bản với iQB 8.0 - Bài 28. Thống kê câu hỏi theo chủ đề kiến thức.


Phần 2. Các thao tác cơ bản với iQB 8.0 Bài 28. Thống kê câu hỏi theo chủ đề kiến thức.

Video thao tác cơ bản với iQB 8.0 - Bài 27. Chức năng chấm bài kiểm tra trực tiếp


Phần 2. Các thao tác cơ bản với iQB 8.0. Bài 27. Chức năng chấm bài kiểm tra trực tiếp.

Video thao tác cơ bản với iQB 8.0 - Bài 26d. Mô tả các hình thức kiểm tra trực tuyến.


Bài 26d. Mô tả các hình thức kiểm tra trực tuyến.

Video thao tác cơ bản với iQB 8.0 - Bài 26c. Khái niệm hình thức kiểm tra trực tuyến.


Bài 26c. Khái niệm hình thức kiểm tra trực tuyến.

Video thao tác cơ bản với iQB 8.0 - Bài 26b. Mô tả chi tiết cách làm bài kiểm tra trực tuyến với các dạng câu hỏi khác nhau.


Bài 26b. Mô tả chi tiết cách làm bài kiểm tra trực tuyến với các dạng câu hỏi khác nhau.

Video thao tác cơ bản với iQB 8.0 - Bài 26a. Giới thiệu tổng quan về kiểm tra trực tuyến và qui trình thực hiện kiểm tra trực tuyến.


Bài 26a. Giới thiệu tổng quan về kiểm tra trực tuyến và qui trình thực hiện kiểm tra trực tuyến.

Video thao tác cơ bản với iQB 8.0 - Bài 25. Kiểm tra kiến thức theo chủ đề.


Bài 25. Kiểm tra kiến thức theo chủ đề.

Video thao tác cơ bản với iQB 8.0 - Bài 24. Chức năng Tạo nhanh đề kiểm tra.


Bài 24. Chức năng Tạo nhanh đề kiểm tra.

Video thao tác cơ bản với iQB 8.0 - Bài 23. Kiểm tra lỗi logic đề kiểm tra.


Bài 23. Kiểm tra lỗi logic đề kiểm tra.

Video thao tác cơ bản với iQB 8.0 - Bài 22. Kiểm tra lỗi logic câu hỏi trong CSDL Ngân hàng câu hỏi.


Bài 22. Kiểm tra lỗi logic câu hỏi trong CSDL Ngân hàng câu hỏi.

Video thao tác cơ bản với iQB 8.0 - Bài 21. Thiết lập nhóm câu hỏi trong đề kiểm tra.


Bài 21. Thiết lập nhóm câu hỏi trong đề kiểm tra.

Video thao tác cơ bản với iQB 8.0 - Bài 20. Lệnh khởi tạo và xáo trộn câu hỏi đề kiểm tra.


Bài 20. Lệnh khởi tạo và xáo trộn câu hỏi đề kiểm tra.

Video thao tác cơ bản với iQB 8.0 - Bài 19. Lệnh xem, sửa thuộc tính đề kiểm tra.


Bài 19. Lệnh xem, sửa thuộc tính đề kiểm tra.

Video thao tác cơ bản với iQB 8.0 - Bài 18. Lệnh xem và in đề kiểm tra.


Bài 18. Lệnh xem và in đề kiểm tra.

Video thao tác cơ bản với iQB 8.0 - Bài 17. Lệnh in danh sách câu hỏi trong CSDL Ngân hàng câu hỏi.


Bài 17. Lệnh in danh sách câu hỏi trong CSDL Ngân hàng câu hỏi.

Trang: 1 1 2 3 4


 
CÔNG TY CÔNG NGHỆ TIN HỌC NHÀ TRƯỜNG
 
Phòng 804 - Nhà 17T1 - Khu Trung Hoà Nhân Chính - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Phone: 024.62511017 - 024.62511081
Email: kinhdoanh@schoolnet.vn


Bản quyền thông tin trên trang điện tử này thuộc về công ty School@net
Ghi rõ nguồn www.vnschool.net khi bạn phát hành lại thông tin từ website này
Site xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.