Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | Shop |

Hotline: 024.62511017
Trang chủ

Sản phẩm

Phần mềm dành cho nhà trường

Hướng dẫn thanh toán

Kho phần mềm

Liên hệ
    Đăng nhập | Đăng ký

School@net Shop - Cùng Học


Tự học lập trình Scratch

Mã sản phẩm: BOOK3

Mô tả: Cuốn sách bao quát tất cả các chủ đề chính của môi trường lập trình Scratch bao gồm: chuyển động, đồ họa, âm thanh, hội thoại, cảm biến, biến nhớ, xử lý số - xâu ký tự - mảng, thủ tục và clone. Đối tượng của sách là giáo viên, học sinh tất cả các cấp từ Tiểu học, THCS, THPT. Sách bao gồm 5 chương, 25 bài học với hơn 450 bài tập từ dễ đến khó.

Giá bán: 220,000 VNĐ

GIỚI THIỆU NHANH NỘI DUNG CUỐN SÁCH:
Cuốn sách Tự học lập trình Scratch bao gồm 5 chương, 25 bài học với hơn 450 bài tập từ dễ đến khó và 2 phụ lục cuối sách. Phần cuối cùng là Index và Tài liệu tham khảo.

Chương 1. Làm quen với Scratch
Chương 1 chỉ bao gồm 2 bài đầu tiên giới thiệu và làm quen với khái niệm “tư duy máy tính” và làm quen với giao diện lập trình Scratch. Mục đích chính của chương này là:
- Giới thiệu cho học sinh biết và hiểu được điều quan trọng sau: máy tính “suy nghĩ” như thế nào? Con người đang điều khiển hoạt động của máy tính như thế nào? Thông qua việc này học sinh sẽ tiếp cận những khái niệm đơn giản như lệnh, chương trình, thuật toán để giải quyết vấn đề được đặt ra.
- Làm quen với giao diện và phần mềm Scratch. Học sinh sẽ biết được những thao tácđầu tiên với Scratch và hiểu thế nào là “lập trình” trên môi trường Scratch.

Chương 2. Bắt đầu lập trình Scratch
Chương 2 bao gồm 6 bài học tập trung vào các kỹ năng và các lệnh lập trình cơ bản nhất của Scratch. Đó là 3 nhóm kỹ năng lập trình chính trong Scratch: chuyển động, đồ họa và âm thanh. Mỗi nhóm lại chia thành 2 bài học, 1 bài cơ bản và 1 bài nâng cao.
Chương này có thể coi là những bài học nhập môn lập trình Scratch. Chúng tôi tập trung vào 3 mảng lệnh chính, cơ bản nhất của Scratch là chuyển động (moving), đồ họa (pen) và âm thanh (sound). Cũng trong chương này sẽ giới thiệu hầu hết các cấu trúc lệnh điều khiển trong Scratch bao gồm các lệnh lặp (repeat, repeat until, forever, wait until), các lệnh điều khiển sự kiện. Có thể coi phần kiến thức được trình bày trong chương này là một thay thế rất tốt (với rất nhiều mở rộng) cho phần kiến thức lập trình LOGO. Cũng trong chương này sẽ trình bày các thao tác bổ sung, tạo mới nhân vật, nền sân khấu và giới thiệu khả năng lập trình song song của Scratch.
Cấu trúc các bài học được thiết kế theo mô hình xoắn ốc qua các mức từ đơn giản (mức 1) và nâng cao (mức 2).

Chương 3. Tìm hiểu sâu hơn Scratch
Chương 3 có chức năng đi sâu hơn vào những kỹ năng lập trình đặc trưng và chuyên biệt của Scratch.
- Học sinh sẽ bắt đầu làm quen với khái niệm biến nhớ, cách khởi tạo và vai trò của biến nhớ trong chương trình.
- 2 công nghệ cơ bản và sâu sắc nhất của Scratch được trình bày trong chương này là khái niệm thông điệp truyền thông và giới thiệu các lệnh cảm biến. Các kỹ năng này là cơ sở của việc tạo quan hệ giữa các nhân vật, giữa nhân vật và sân khấu, là các công cụ lõi để thiết kế các chương trình, hoạt cảnh, phần mềm hoàn chỉnh trên nền Scratch.
Như vậy chương 3 sẽ kết thúc phần học Cơ bản của Scratch và bắt đầu đi sâu vào phần Nâng cao và Chuyên sâu của môi trường lập trình này. Học hết chương này, học sinh sẽ có thể thiết lập các chương trình, phần mềm tương đối phức tạp, hoàn chỉnh có ý nghĩa thực tế.

Chương 4. Scratch nâng cao
Chương 4 có thể coi là phần trung tâm, dài nhất và quan trọng nhất của cuốn sách. Phần này sẽ cung cấp một số kiến thức lõi về xử lý dữ liệu, thuật toán và giải quyết vấn đề. Phần kiến thức này được xếp vào mức nâng cao vì nó chỉ phù hợp với học sinh từ cấp THCS trở lên. Chương này sẽ bao gồm 10 bài học và được tách theo các nhóm nội dung riêng biệt: các thuật toán và bài toán xử lý số, xử lý xâu ký tự, làm việc với mảng số, thủ tục và cuối cùng là clone. Cũng trong chương này sẽ lần đầu tiên đưa khái niệm Sơ đồ hoạt động chương trình như một sơ đồ khối thiết kế hệ thống cho một chương trình hoàn chỉnh.
- Các thuật toán với số như các phép chia, chia có dư với số nguyên, khai triển số nguyên tố, chuyển đổi số thập phân sang nhị phân và ngược lại. Thuật toán tính ƯSCLN và BSCNN của 2 số tự nhiên.
- Các bài toán và thuật toán với xâu ký tự: tìm xâu con, hoán vị ngẫu nhiên xâu ký tự, tách và ghép xâu, tìm xâu đối xứng.
- Các bài toán và thuật toán với dãy số: tìm phần tử và giá trị Max, Min của dãy, hoán vị ngẫu nhiên dãy số, các thuật toán sắp xếp thứ tự dãy, tìm dãy con theo các tiêu chí khác nhau.
- Khái niệm thủ tục và thủ tục có tham số. Biến nhớ tổng thể và địa phương. Bước đầu học sinh được làm quen với thủ tục đệ quy.
- Giới thiệu mô hình và kỹ thuật lập trình Clone. Clone (phân thân) là một tính chất công nghệ đặc biệt của Scratch. Clone được dùng trong rất nhiều bài toán lập trình Scratch. Là một trong những kiến thức khó nhất và sâu sắc nhất của Scratch, clone là hình ảnh mô tả rõ nhất những khái niệm lập trình hướng đối tượng mà bình thường rất khó truyền đạt cho học sinh. Khi các em hiểu rõ được vai trò và ý nghĩa của clone thì sau này khi học sang các ngôn ngữ lập trình bậc cao khác, những khái niệm như thừa kế, đa hình sẽ trở nên rất dễ hiểu. 

Chương 5. Bước đầu tập thiết kế trò chơi và phần mềm.
Chương 5 là chương đặc thù và khó nhất của cuốn sách. Trong chương này chúng tôi trình bày các ý tưởng, một số kĩ thuật chính và hướng dẫn chi tiết cách thiết kế một số chương trình, trò chơi, phần mềm giáo dục cụ thể. Đây có lẽ là nội dung dạy thiết kế phần mềm chi tiết đầu tiên của Việt Nam. Cái hay, cái đặc biệt của Scratch là chỉ cần học sau một thời gian ngắn, mỗi học sinh đều có thể tự thiết kế cho mình các trò chơi, phần mềm hoàn chỉnh theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng của từ này. 
Tóm tắt nội dung của chương:
- Bài đầu tiên của chương sẽ trình bày, hướng dẫn một số kĩ thuật thường gặp trên thực tế khi thiết kế phần mềm, trò chơi. Ví dụ như kĩ thuật tính điểm số, kĩ thuật đếm ngược, kĩ thuật thể hiện lượt chơi bằng hình ảnh các ngôi sao, kĩ thuật hiện số và chữ bằng hình ảnh. Tất cả các kĩ thuật này được mô tả chi tiết thông qua một trò chơi hoàn chỉnh, trò chơi đánh bóng.
- Bài tiếp theo sẽ trình bày chi tiết quá trình thiết kế từ ý tưởng, thiết lập nhân vật, thiết lập sơ đồ hoạt động của một số phần mềm, trò chơi tiêu biểu. Các trò chơi được thiết kế trong bài học này ít nhiều các em đã biết, nhưng lần đầu tiên được cùng tham gia thiết kế chi tiết, do vậy sẽ rất hấp dẫn đối với người học. Đặc biệt có những phần mềm rất nổi tiếng như Flappy Bird ; Bắn súng; Xem bảo tàng; Trình diễn múa hát; Vẽ tự do; Hiệu ứng chim bay sẽ được mô tả chi tiết trong bài học này.
- 2 bài học sau cùng là phần chốt, khó nhất và phức tạp nhất của toàn bộ cuốn sách. Trong 2 bài học này, học sinh sẽ được cùng học và thiết kế các phần mềm giáo dục cụ thể nhưng khá phức tạp và cùng được tham gia thiết kế từ đầu đến cuối hoàn chỉnh. Bài 24 bao gồm 5 trò chơi, phần mềm liên quan đến số, bài 25 bao gồm 5 trò chơi, liên quan đến chữ. Hầu hết các trò chơi này đều khá nổi tiếng trên thực tế và học sinh có điều kiện học thiết kế từ đầu. 

Các phụ lục
Phụ lục 1. Vẽ đồ hoạ trong Scratch
Phụ lục mô tả chi tiết giao diện màn hình đồ hoạ của Scratch. Chức năng đồ hoạ này của Scratch cho phép người dùng tự thiết kế, vẽ các hình ảnh nhân vật hay nền sân khấu đơn giản. Cả 2 chế độ thiết kế đồ hoạ: bitmap và vector đều được mô tả trong phụ lục này.
Phụ lục 2. Các tập lệnh Scratch
Phụ lục này liệt kê và mô tả ý nghĩa của tất cả các lệnh hiện có của bản Scratch 2.

Index. Tài liệu tham khảo
Phần Index có hơn 100 đầu mục. Cuối sách có 30 tài liệu tham khảo.     

Các sản phẩm cùng loại:

Sách 20 bài tập lập trình Scratch - Tập 5


Giá bán: 55,000 VNĐ

Đây là cuốn sách số 5 của bộ sách "20 bài tập lập trình Scratch" của Thầy Bùi Việt Hà và là cuốn cuối cùng của bộ sách này. Cuốn Volume 5 bao gồm 20 bài tập lập trình sáng tạo hấp dẫn. Điều ĐẶC BIỆT của Cuốn Volume 5 là bổ sung thêm phần phụ lục gồm 40 BÀI TẬP XỬ LÝ SỐ VÀ XÂU KÝ TỰ được hướng dẫn rất chi tiết và dễ thực hành. Với Bộ 5 cuốn sách này, bạn đọc đã có trong tay một cẩm nang đầy đủ các ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN kỹ năng lập trình và THIẾT KẾ SẢN PHẨM HOÀN CHỈNH của ngôn ngữ lập trình trực quan Scratch.

Chi tiết...

   

Sách Thiết kế phần mềm và Trò chơi giáo dục


Giá bán: 300,000 VNĐ

Đây là cuốn sách hoàn toàn nâng cao dành cho giáo vien Tin học của các trường phổ thông và đại học, sinh viên chuyên ngành CNTT các trường sư phạm, học sinh gỏi Tinhocj các cấp và tất cả những ai quan tâm đến việc thiết kế phần mềm và trò chơi giáo dục trên Scratch. Sách bao gồm 10 chương, trong đó mỗi chương là một chủ đề độc lập, định hướng vào công nghệ, kỹ thuật làm phần mềm hoặc định hướng nội dung phần mềm. 3 chủ đề đầu tiên là định hướng công cụ, 7 chủ đề sau là định hướng nội dung thiết kế phần mềm.

Chi tiết...

   

Sách 20 bài tập lập trình Scratch - Tập 4


Giá bán: 55,000 VNĐ

Scratch ở Việt Nam. Scratch là môi trường lập trình trực quan rất hấp dẫn dành cho lứa tuổi từ Tiểu học đến THCS. Hiện nay trên toàn thế giới các em học sinh đang được tiếp cận với lập trình và tư duy máy tính từ cấp Tiểu học. Việt Nam cũng đã chuẩn bị cho quá trình này theo chương trình giáo dục mới. Scratch là môi trường thích hợp nhất cho công việc này. Trong tập này có lời giải chi tiết các đề thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2018 và tất cả các đề tài phần mềm trong Hội Trại Sáng tạo Công nghệ lần thứ nhất tại Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh 2018.

Chi tiết...

   

Sách 20 bài tập lập trình Scratch - Tập 3


Giá bán: 55,000 VNĐ

Scratch ở Việt Nam. Scratch là môi trường lập trình trực quan rất hấp dẫn dành cho lứa tuổi từ Tiểu học đến THCS. Hiện nay trên toàn thế giới các em học sinh đang được tiếp cận với lập trình và tư duy máy tính từ cấp Tiểu học. Việt Nam cũng đã chuẩn bị cho quá trình này theo chương trình giáo dục mới. Scratch là môi trường thích hợp nhất cho công việc này. 2 cuốn sách này bao gồm 20 bài tập cùng lời giải chi tiết cho mỗi cuốn, dành cho học sinh các cấp Tiểu học, THCS và THPT.

Chi tiết...

   

Sách 20 bài tập lập trình Scratch - Tập 2


Giá bán: 55,000 VNĐ

Scratch ở Việt Nam. Scratch là môi trường lập trình trực quan rất hấp dẫn dành cho lứa tuổi từ Tiểu học đến THCS. Hiện nay trên toàn thế giới các em học sinh đang được tiếp cận với lập trình và tư duy máy tính từ cấp Tiểu học. Việt Nam cũng đã chuẩn bị cho quá trình này theo chương trình giáo dục mới. Scratch là môi trường thích hợp nhất cho công việc này. 2 cuốn sách này bao gồm 20 bài tập cùng lời giải chi tiết cho mỗi cuốn, dành cho học sinh các cấp Tiểu học, THCS và THPT.

Chi tiết...

   

Sách 20 bài tập lập trình Scratch - Tập 1


Giá bán: 55,000 VNĐ

Scratch ở Việt Nam. Scratch là môi trường lập trình trực quan rất hấp dẫn dành cho lứa tuổi từ Tiểu học đến THCS. Hiện nay trên toàn thế giới các em học sinh đang được tiếp cận với lập trình và tư duy máy tính từ cấp Tiểu học. Việt Nam cũng đã chuẩn bị cho quá trình này theo chương trình giáo dục mới. Scratch là môi trường thích hợp nhất cho công việc này. 2 cuốn sách này bao gồm 20 bài tập cùng lời giải chi tiết cho mỗi cuốn, dành cho học sinh các cấp Tiểu học, THCS và THPT.

Chi tiết...

   

Thẻ sử dụng dịch vụ Cùng Học 12 tháng


Giá bán: 360,000 VNĐ

Trang thông tin Cùng học sẽ là nơi tập trung toàn bộ các phần mềm giáo dục chính của Công ty School@net trên nền Internet. Chỉ cần một máy tính hoặc điện thoại thông minh, bạn có thể truy cập vào trang này để trực tiếp chạy các phần mềm giáo dục của công ty.

Chi tiết...

   

 
CÔNG TY CÔNG NGHỆ TIN HỌC NHÀ TRƯỜNG
 
Phòng 804 - Nhà 17T1 - Khu Trung Hoà Nhân Chính - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Phone: 024.62511017 - 024.62511081
Email: kinhdoanh@schoolnet.vn


Bản quyền thông tin trên trang điện tử này thuộc về công ty School@net
Ghi rõ nguồn www.vnschool.net khi bạn phát hành lại thông tin từ website này
Site xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.