Hotline: 024.62511017

024.62511081

  Trang chủ   Sản phẩm   Phần mềm Dành cho nhà trường   Phần mềm Hỗ trợ học tập   Kho phần mềm   Liên hệ   Đăng nhập | Đăng ký

Tìm kiếm

 
Xem bài viết theo các chủ đề hiện có
 • Hỗ trợ khách hàng (137 bài viết)
 • Hoạt động của công ty (84 bài viết)
 • Sản phẩm mới (57 bài viết)
 • Mô hình & Giải pháp (38 bài viết)
 • IQB và mô hình Ngân hàng đề kiểm tra (120 bài viết)
 • Thông tin khuyến mại (8 bài viết)
 • Dành cho Giáo viên (109 bài viết)
 • Download - Archive- Update (58 bài viết)
 • Khám phá phần mềm (1 bài viết)
 • Dành cho cha mẹ học sinh (5 bài viết)
 • Phần mềm cho em (4 bài viết)
 • Làm quen với Tin học (1 bài viết)
 • Xem toàn bộ bài viết (623 bài viết)
 •  
  Đăng nhập/Đăng ký
  Bí danh
  Mật khẩu
  Mã kiểm traMã kiểm tra
  Lặp lại mã kiểm tra
  Ghi nhớ
   
  Quên mật khẩu | Đăng ký mới
  
   
  Giỏ hàng

  Xem giỏ hàng


  Giỏ hàng chưa có sản phẩm

   
  Bản đồ lưu lượng truy cập website
  Locations of visitors to this page
   
  Thành viên có mặt
  Khách: 10
  Thành viên: 0
  Tổng cộng: 10
   
  Số người truy cập
  Hiện đã có 84893509 lượt người đến thăm trang Web của chúng tôi.

  Hướng dẫn sử dụng iTestMixer 3.0- Phần mềm Trộn câu hỏi đề kiểm tra

  Ngày gửi bài: 09/07/2008
  Số lượt đọc: 11223

  iTestMixer - Phần mềm được thiết kế như một module độc lập dành cho các giáo viên thực hiện việc xáo trộn câu hỏi của một đề kiểm tra cho trước và tạo ra nhiều đề kiểm tra tương đương khác. Phần mềm sẽ được phát hành miễn phí trên toàn quốc.

  I. Về bộ phần mềm Ngân hàng đề thông minh - iQB Suite Software

  1.1. Bộ phần mềm iQB

  Phần mềm (Ngân hàng đề thông minh (iQB - itelligent Question Bank) là bộ phần mềm định hướng hỗ trợ quản lý học tập thông qua ngân hàng câu hỏi và đề kiểm tra của công ty Công nghệ Tin học nhà trường School@net. Đây là bộ phần mềm của công ty định hướng xây dựng một công cụ tổng quát cho ngân hàng câu hỏi, đề kiểm tra theo các tiêu chuẩn quốc tế.

  Bộ phần mềm này dự kiến bao gồm các nhóm sản phẩm sau:

  - Các phần mềm iQBvới các phiên bản khác nhau. Đây là các sản phẩm chính của bộ phần mềm Ngân hàng đề thông minh. Các phiên bản khác nhau của phần mềm sẽ phục vụ cho các đối tượng sử dụng khác nhau với qui mô chức năng và dữ liệu khác nhau. Trước mắt các công ty phát hành phiên bản iQB Leodành cho các nhà trường và iQB Catdành cho giáo viên.

  - Phần mềm iTester. Đây là phần mềm cho phép thực hiện việc kiểm tra trực tuyến theo các đề kiểm tra trắc nghiệm đã được khởi tạo bởi các phần mềm iQB hoặc iTQMaker. Phần mềm iTester dự kiến sẽ phát hành theo 2 đóng gói: iTester ProiTester.

  - Phần mềm iTestMixercó chức năng xáo trộn câu hỏi của đề kiểm tra. Phần mềm này được phát hành độc lập.

  - Phần mềm iTQMakercó chức năng tạo nhanh đề kiểm tra theo mẫu đề kiểm tra từ CSDL ngân hàng câu hỏi. Phần mềm này được phát hành độc lập.

  - Các bộ dữ liệu ngân hàng câu hỏi chuẩn. Các bộ dữ liệu này có thể được đóng gói kèm theo các phần mềm hoặc có thể được phát hành độc lập với phần mềm.

  Hình ảnh dưới đây cho ta thấy quan hệ giữa các đối tượng chính của bộ sản phẩm Ngân hàng đề thông minh.

  1.2. Về phần mềm iTestMixer

  iTestMixer - Phần mềm được thiết kế như một module độc lập dành cho các giáo viên thực hiện việc xáo trộn câu hỏi của một đề kiểm tra cho trước và tạo ra nhiều đề kiểm tra tương đương khác. Phần mềm sẽ được phát hành miễn phí trên toàn quốc.

  II. Các thao tác chính với đề kiểm tra

  2.1. Đề kiểm tra là gì?

  - Đề kiểm tra là một tập hợp các câu hỏi được tạo ra từ ngân hàng đề, trong đó quy trình tạo đề kiểm tra được thực hiện bởi phần mềm iQB Leo hoặc iQB Cat.

  - Đề kiểm tra là đối tượng quan trọng nhất của bộ phần mềm iQB nói chung và iTester nói riêng. Đối với người dùng, đề kiểm tra là sản phẩm đầu ra chính của phần mềm. Đề kiểm tra được tạo ra nhằm mục đích dành cho học sinh, sinh viên làm bài kiểm tra kiến thức hoặc bài thi.

  - Các đề kiểm tra thông thườnggồm những câu hỏi nhất định được chọn từ ngân hàng đề và được lưu dưới ba hình thức: Trắc nghiệm, tự luận và xen kẽ giữa trắc nghiệm và tự luận.

  Trắc nghiệm là những câu gồm câu hỏi và những đáp án (có cả đáp án đúng và đáp án sai) đi cùng nhau mà ta có thể chọn một hoặc nhiều trong số đáp án đó.

  Tự luận là câu hỏi mà đáp án không theo một quy luật chuẩn nào, nên trường hợp này ta chỉ có thể thực hiện bài kiểm tra trên giấy. Nếu đề kiểm tra là những câu hỏi tự luận thì ta chỉ có thể xem và in bài thi ra giấy nếu muốn làm bài kiểm tra (không test o­nline được).

  Tương tự đối với đề thi bao gồm cả câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi tự luận thì ta cũng chỉ làm tương tự như đề thi toàn câu hỏi tự luận.

  - Để bảo vệ thông tin của đề thi trước khi tiến hành làm bài, thông thường các đề kiểm tra có mật khẩu bảo vệ đi kèm. Có 2 loại mật khẩu cho các đề kiểm tra:

  Mật khẩu chỉ đọc (mức 1): Biết mật khẩu này, người dùng mới có quyền mở đề, xem thông tin câu hỏi hoặc tiến hành kiểm tra trực tiếp trên máy tính.

  Mật khẩu đầy đủ, đọc và ghi (mức 2): Biết mật khẩu này, người dùng còn có thêm các quyền như in đáp án, sửa đổi các thông tin hệ thống của đề kiểm tra, thay đổi mật khẩu,...

  Như vậy người dùng sẽ có hai mức quyền hạn đối với một đề kiểm tra:

  Mức 1, chỉ đọc:người dùng chỉ có quyền xem thông tin câu hỏi và thực hiện thao tác kiểm tra trực tiếp đề này trên máy tính.

  Mức 2, đầy đủ, đọc và ghi: người dùng có toàn quyền xem thông tin câu hỏi và cả đáp án trả lời của các câu hỏi này.

  - Các đề kiểm tra được lưu trên tệp có phần mở rộng mặc định là *.QBT. Thông tin các câu hỏi lưu hoàn toàn trong đề kiểm tra và không phụ thuộc vào bất kỳ Ngân hàng câu hỏi nào. Các đề kiểm tra này có thể sao chép từ máy tính này sang máy tính khác một cách dễ dàng.

  2.2. Mở và đóng đề kiểm tra

  1. Màn hình khởi động phần mềm iTestMixer 3.0

  Sau khi cài đặt chương trình sẽ tạo một biểu tượng trên nền màn hình có dạng:

  Nháy đúp chuột lên biểu tượng này để khởi động phần mềm.

  Màn hình khởi động phần mềm iTester có dạng sau đây.

  Hệ thống thực đơn và thanh công cụ của phần mềm khá đơn giản.

  Hình ảnh dưới đây mô tả thực đơn và các nút lệnh chính trên thanh công cụ của phần mềm.

  2. Mở đề kiểm tra

  Các đề kiểm tra (TEST) được lưu trữ trong các tệp có định dạng *.qbt. Để thực hiện các lệnh, thao tác với đề kiểm tra (xem, in ấn, kiểm tra) cần thực hiện thao tác mở tệp đề kiểm tra.

  - Thực hiện lệnh Hệ thống ---> Mở đề kiểm tra hoặc nhấn nút lệnh trên thanh công cụ hệ thống của phần mềm.

  - Sau đó thực hiện chọn tệp đề kiểm tra trong hộp hội thoại có dạng dưới đây.

  - Đối với đề kiểm tra có mật khẩu bảo vệ thì trong khi mở đề kiểm tra iTester sẽ hiện hộp thoại mật khẩu yêu cầu người sử dụng nhập mật khẩu. Phần mềm iTester chỉ yêu cầu mức mật khẩu tương đương mức 1 (mật khẩu mở file).

  Mức này là bắt buộc tất cả người sử dụng đề kiểm tra này phải đăng nhập đúng mật khẩu mới có thể sử dụng đề kiểm tra. Gõ mật khẩu và nhấn nút Chấp nhận.

  Sau các bước trên, đề kiểm tra đã được mở sẵn sàng để thực hiện các thao tác và các lệnh với đề kiểm tra này. Tên tệp đề luôn hiện trên dòng hệ thống của phần mềm cho đến khi đóng đề này lại.

  3. Đóng đề kiểm tra

  Nếu không làm việc với đề kiểm tra hiện thời nữa hoặc muốn mở một đề khác thì cần thực hiện lệnh đóng đề kiểm tra đang mở.

  Thao tác: Thực hiện lệnh Hệ thống ---> Đóng đề kiểm tra hoặc nhấn nút lệnh trên thanh công cụ chính của phần mềm.

  Chú ý: Không thể đóng đề kiểm tra khi đang làm bài kiểm tra trên máy (test o­nline). hoặc khi đang xem thông tin test (nhanh hay đầy đủ). Cần phải đóng tất cả các cửa sổ đang mở trước khi đóng đề kiểm tra hoặc phải kết thúc bài kiểm tra đang thực hiện trên máy.

  2.3. Xem (preview) đề kiểm tra

  Lệnh xem trước khi in (Preview) là một lệnh quan trọng của phần mềm. Lệnh này cho phép người dùng xem và kiểm tra đề kiểm tra trước khi tiến hành in đề ra máy in. Lệnh cũng có chức năng chuyển đề dưới dạng RTF để có thể mở bằng các phần mềm soạn thảo như WORD.

  Thao tác thực hiện: Từ thực đơn thực hiện lệnh Hệ thống ---> Xem đề kiểm tra hoặc nhấn nút trên thanh công cụ.

  Màn hình Preview đề kiểm tra có dạng tương tự sau:

  Thanh công cụ trong cửa sổ này có một số nút lệnh có ý nghĩa như sau:

  - Các chế độ xem trang in trên màn hình: Có các chế độ xem như sau:

  - xem theo từng trang.

  - xem theo từng cặp 2 trang.

  - xem theo từng bộ 4 trang.

  - Phóng to, thu nhỏ:

  - chọn công cụ và nháy chuột trên trang để phóng to hoặc thu nhỏ tỷ lệ preview.

  - Thiết lập thông số trang in:

  Các thông tin định dạng trang in bao gồm thông tin máy in, kiểu giấy và hướng in trên trang giấy.

  - Xuất đề kiểm tra dưới dạng DOC:

  Chức năng này cho phép xuất thông tin trang in đề kiểm tra dưới dạng tệp có định dạng DOC, DOCX, RTF. Khả năng xuất trực tiếp Test ra văn bản dạng DOC và DOCX mới được đưa vào phần mềm từ phiên bản 3.0.

  - In trực tiếp ra máy in:

  - Thoát khỏi lệnh xe đề kiểm tra:

  2.4. In trực tiếp đề kiểm tra

  Với mỗi đề kiểm tra, phần mềm iTestMixer 3.0 có thể tổ chức việc in đề TEST này theo nhiều mẫu khác nhau. Lệnh in đề kiểm tra đã được nâng cấp và phát triển mạnh từ phiên bản iQB 2.0.

  Cách thực hiện lệnh:

  Hệ thống --> In đề kiểm tra.

  Màn hình của lệnh có dạng sau:

  Khung bên trái cho phép lựa chọn các thông số in đề kiểm tra.

  1. Các khuôn dạng in đề kiểm tra

  Đây là thông số mô tả các kiểu, khuôn dạng in đề kiểm tra. Phần mềm hỗ trợ 2 kiểu in TEST sau:

  Kiểu Cổ điển (Classic): in danh sách câu hỏi.

  In đề TEST theo cách các nhà trường Việt Namvẫn làm. Đề kiểm tra bao gồm danh sách các câu hỏi. Học sinh làm bài vào một tờ giấy riêng độc lập với đề.

  Kiểu Khung (Frame): in câu hỏi với khung cho học sinh làm bài.

  Trong kiểu in này, sau mỗi câu hỏi có một khung bao gồm các dòng trống để học sinh làm bài trực tiếp trên tờ giấy đề thi.

  Trong phần mềm iQB từ phiên bản 2.0 trở lên sẽ có hỗ trợ thêm hai kiểu in liên quan đến in đáp án của đề kiểm tra. Hai kiểu in mới sẽ được thực hiện nếu người dùng có quyền đầy đủ với đề kiểm tra hiện thời.

  Kiểu In ngắn gọn (Short Form): in DS câu hỏi cùng với đáp án kèm mỗi câu hỏi.

  Kiểu In đầy đủ (Full Form): In DS câu hỏi cùng với toàn bộ lời giải và đáp án kèm mỗi câu hỏi.

  2. Các khuôn dạng in phương án trả lời

  Tham số này xác định kiểu in các phương án của câu hỏi trắc nghiệm (và câu hỏi tự luận dạng đáp án tường minh). Chức năng in này mới được bổ sung từ phiên bản mới iQB 2.0. Có 4 kiểu in như sau:

  Tự động căn chỉnh (mặc định): phần mềm tự động lựa chọn phương án tối ưu khi in các phương án. Đây là cách in tối ưu nhất.

  Mỗi phương án trên một hàng: đây là cách in cũ, mỗi phương án trên một dòng riêng biệt. Cách in này tuy rõ ràng nhưng tốn giấy. Cách in này áp dụng cho các loại câu hỏi với các phương án dài.

  Hai phương án trên một hàng: đây là cách in phương án thành hai cột.

  Bốn phương án trên một hàng: in dồn các phương án lại trên một dòng hoặc một paragraph. Cách in này tiết kiệm giấy nhất nhưng có thể không đẹp.

  3. Chọn ký hiệu thể hiện phương án

  Tham số này xác định cách đánh số các phương án của câu hỏi trắc nghiệm nếu câu hỏi này được khởi tạo dạng nội dung và đáp án lưu riêng. Có 3 phương án lựa chọn cho kiểu in này là theo A-B-C, 1-2-3 và a-b-c.

  4. Hiển thị mã đề kiểm tra

  Lựa chọn này xác định có in mã đề kiểm tra hay không.

  Sau khi chọn xong các kiểu và lựa chọn in trong khung bên trái và nhấn nút Thực hiện. Lệnh sẽ đưa ta vào cửa sổ Print Preview trước khi tiến hành in trực tiếp ra máy in.

  5. Hiển thị thông tin nhóm câu hỏi

  Lựa chọn này cho phép in câu hỏi trong đề kiểm tra kèm thông tin nhóm câu hỏi của đề kiểm tra. Thông tin nhóm câu hỏi được in là Tên nhóm câu hỏi được in ngay trước câu hỏi đầu tiên của nhóm.

  III. Khởi tạo và trộn đề kiểm tra

  Chức năng chính của phần mềm là xáo trộn câu hỏi đề kiểm tra để từ một đề kiểm tra ban đầu tạo ra nhiều đề kiểm tra tương đương khác.

  3.1. Phần mềm có thể trộn câu hỏi của các loại đề kiểm tra nào?

  Từ phiên bản iQB 3.0, việc xáo trộn đề kiểm tra có thể tiến hành với mọi loại đề kiểm tra không phân biệt đề GỐC (origin) hay đề CHÍNH THỨC (clone).

  Hơn nữa việc xáo trộn câu hỏi đề kiểm tra được thực hiện với mọi loại đề kiểm tra không phân biệt là trắc nghiệm hay tự luận.

  3.2. Mô tả chức năng khởi tạo và trộn đề kiểm tra

  Cách thực hiện: từ thực đơn của phần mềm thực hiện lệnh.

  Hệ thống --> Khởi tạo và trộn câu hỏi kiểm tra.

  Cửa sổ của lệnh xuất hiện có dạng sau:

  Các thông tin và lựa chọn trong hộp hội thoại trên bao gồm:

  - Số lượng đề cần khởi tạo.

  - 2 tham số lựa chọn tiếp theo là mã đề kiểm tra của các đề được khởi tạo và thông tin của tệp ghi đáp án.

  Giải thích 2 lựa chọn bổ sung cho việc trộn và khởi tạo đề kiểm tra mới.

  Nhập trực tiếp mã đề kiểm tra được khởi tạo. Lựa chọn này cho phép người dùng quan sát thậm chí nhập và điều chỉnh trực tiếp mã đề kiểm tra của các Test File sẽ được sinh ra. Nhấn nút Danh sách mã đề để xem và điều chỉnh trực tiếp các mã đề kiểm tra này.

  Cửa sổ xuất hiện có dạng sau:

  Xuất thông tin đáp án ra File. Nếu lựa chọn này được kích hoạt,toàn bộ các đáp án của các đề kiểm tra được khởi tạo sẽ được ghi ra một tệp Excel. Tên của tệp này và thư mục lưu trữ cần được nhập tại vị trí ngay phía dưới của lựa chọn. Tên mặc định của tệp Excel là Testpermute.xls.

  Khuôn dạng của tệp Excel có dạng như trong hình dưới đây.

  Lựa chọn cách trộn thứ tự câu hỏi, cũng có 2 lựa chọn sau đây:

  (1) Lựa chọn cho phép chỉ trộn thứ tự các câu hỏi, không xáo trộn phương án trả lời hay xáo trộn cả câu hỏi cùng với phương án trả lời.

  (2 Lựa chọn cho phép xáo trộn các câu hỏi phụ của một câu hỏi dài.

  Chọn Thư mục dùng để lưu trữ các đề kiểm tra sẽ được khởi tạo. Mặc định thư mục này chính là thư mục lưu trữ đề kiểm tra hiện thời.

  Nhấn nút Bắt đầuđể tiến hành lệnh. Nếu quá trình thực hiện lệnh quá dài (ví dụ do phải tạo quá nhiều đề mới) có thể nhấn nút Dừngđể lệnh. Nhấn nút Thoát để đóng cửa sổ và kết thúc lệnh. Cửa sổ có dạng sau xuất hiện khi đã thực hiện xong lệnh.

  Nhấn nút Thoát để đóng cửa sổ lệnh Trộn và Khởi tạo đề kiểm tra.

  Chú ý quan trọng:

  - Lệnh sẽ xáo trộn các câu hỏi trong TEST không phân biệt các câu hỏi này là trắc nghiệm hay tự luận.

  - Chỉ các câu hỏi dạng Q2 và Q4 mới cho phép xáo trộn thứ tự các đáp án.

  - Số lượng đề TEST mới cần khởi tạo không được vượt quá giá trị N! (N giai thừa) với N là số lượng câu hỏi của đề TEST hiện thời.

  - Nếu số lượng TEST cần tạo là lớn thì thời gian tạo các đề này sẽ có thể kéo dài.

  - Được phép trộn câu hỏi cho mọi loại đề kiểm tra, kể cả đề Gốc và đề kiểm tra Chính thức. Người dùng cần chú ý cách sinh mã tự động của phần mềm đối với đề kiểm tra khi khởi tạo trong quá trình trộn. Theo thiết kế, hệ thống mã đề kiểm tra của phần mềm iQB sẽ có cấu trúc như sau:

  + Đề kiểm tra GỐC có mã đề là 00000.

  + Đề kiểm tra Chính thức sẽ có mã đề kiểm tra xxxxx.

  - Khi xáo trộn câu hỏi trong đề kiểm tra, phần mềm sẽ luôn tuân thủ điều kiện sau: chỉ xáo trộn thay đổi vị trí các câu hỏi trong cùng một nhóm câu hỏi.

  Tải phần mềm iTQmaker 3.0

  Hướng dẫn sử dụng phần mềm iTQmaker 3.0

  School@net  Sản phẩm liên quan:

  Luyện thi Hoá Học
  210 000 VND

   Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


  Những bài viết khác:  Lên đầu trang

   
  CÔNG TY CÔNG NGHỆ TIN HỌC NHÀ TRƯỜNG
   
  Phòng 804 - Nhà 17T1 - Khu Trung Hoà Nhân Chính - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
  Phone: 024.62511017 - 024.62511081
  Email: kinhdoanh@schoolnet.vn


  Bản quyền thông tin trên trang điện tử này thuộc về công ty School@net
  Ghi rõ nguồn www.vnschool.net khi bạn phát hành lại thông tin từ website này
  Site xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.