Hotline: 024.62511017

024.62511081

  Trang chủ   Sản phẩm   Phần mềm Dành cho nhà trường   Phần mềm Hỗ trợ học tập   Kho phần mềm   Liên hệ   Đăng nhập | Đăng ký

Tìm kiếm

 
Xem bài viết theo các chủ đề hiện có
 • Hỗ trợ khách hàng (137 bài viết)
 • Hoạt động của công ty (84 bài viết)
 • Sản phẩm mới (57 bài viết)
 • Mô hình & Giải pháp (38 bài viết)
 • IQB và mô hình Ngân hàng đề kiểm tra (120 bài viết)
 • Thông tin khuyến mại (8 bài viết)
 • Dành cho Giáo viên (109 bài viết)
 • Download - Archive- Update (58 bài viết)
 • Khám phá phần mềm (1 bài viết)
 • Dành cho cha mẹ học sinh (5 bài viết)
 • Phần mềm cho em (4 bài viết)
 • Làm quen với Tin học (1 bài viết)
 • Xem toàn bộ bài viết (623 bài viết)
 •  
  Đăng nhập/Đăng ký
  Bí danh
  Mật khẩu
  Mã kiểm traMã kiểm tra
  Lặp lại mã kiểm tra
  Ghi nhớ
   
  Quên mật khẩu | Đăng ký mới
  
   
  Giỏ hàng

  Xem giỏ hàng


  Giỏ hàng chưa có sản phẩm

   
  Bản đồ lưu lượng truy cập website
  Locations of visitors to this page
   
  Thành viên có mặt
  Khách: 8
  Thành viên: 0
  Tổng cộng: 8
   
  Số người truy cập
  Hiện đã có 90277378 lượt người đến thăm trang Web của chúng tôi.

  Chuyên mục "Download - Archive- Update"


  Tài liệu sử dụng tại buổi Tập huấn bộ phần mềm Ngân hàng đề thông minh iQB 7.0, giải pháp tổng thể cho bài toán quản lý Ngân hàng câu hỏi và đề kiểm tra tại Bình Dương
  (25/02/2014 - Số lần đọc: 32891)

  Download tài liệu '10 thao tác bổ sung với phần mềm iQB Leo 7.0'
  (09/08/2013 - Số lần đọc: 11442)

  Download tài liệu tập huấn phần mềm iQB
  (18/07/2013 - Số lần đọc: 10247)

  Tải tài liệu Hướng dẫn sử dụng phần mềm iQB Cat 7.0
  (24/06/2013 - Số lần đọc: 10255)

  Tải tài liệu sử dụng tại buổi hội thảo và giới thiệu bộ phần mềm Ngân hàng đề thông minh iQB 7.0
  (18/03/2013 - Số lần đọc: 10156)

  Phát hành phần mềm Ngân hàng đề thông minh iQB 7.0 bản dùng thử
  (17/12/2012 - Số lần đọc: 9898)

  Tải Slide bài phát biểu tại buổi tập huấn sử dụng bộ phần mềm Ngân hàng đề Thông minh iQB 6.0 cho giáo viên phổ thông, đại học và cao đẳng ngày 19/05/2012
  (22/05/2012 - Số lần đọc: 10084)

  Tải phần mềm iTQmaker 6.0 - Phiên bản có chức năng tạo nhanh đề kiểm tra theo mẫu đề kiểm tra có sẵn của CSDL
  (15/05/2012 - Số lần đọc: 9606)

  Tải phần mềm iTestMixer 6.0 - Phiên bản có chức năng xáo trộn câu hỏi của đề kiểm tra
  (15/05/2012 - Số lần đọc: 9400)

  Tải phần mềmiTester Pro 6.0 - Phiên bản hỗ trợ kiểm tra trực tuyến dành cho học sinh làm bài tại nhà trường trong phòng máy tính kết nối mạng LAN. Hình thức kiểm tra chính thức
  (15/05/2012 - Số lần đọc: 9293)

  Tải phần mềm iTester 6.0 - Phiên bản hỗ trợ kiểm tra trực tuyến dành cho học sinh làm bài tại nhà. Kiểm tra không chính thức
  (15/05/2012 - Số lần đọc: 9884)

  Tải Slide bài phát biểu tại buổi HỘI THẢO - HỌP BÁO Công bố và giới thiệu bộ phần mềm Ngân hàng đề thông minh iQB 6.0, giải pháp tổng thể cho bài toán quản lý Ngân hàng câu hỏi và đề kiểm tra
  (14/05/2012 - Số lần đọc: 9722)

  Phát hành phần mềm Ngân hàng đề Thông mình - iQB Leo 6.0 bản dùng thử
  (11/05/2012 - Số lần đọc: 9894)

  Tải tài liệu trình bày tại HỘI THẢO - HỌP BÁO Công bố và giới thiệu bộ phần mềm Ngân hàng đề thông minh iQB 6.0, giải pháp tổng thể cho bài toán quản lý Ngân hàng câu hỏi và đề kiểm tra
  (07/05/2012 - Số lần đọc: 8810)

  Tải tài liệu trình bày tại buổi tập huấn phần mềm iQB cho giáo viên các nhà trường THCS, THPT tại tỉnh Ninh Thuận
  (01/11/2011 - Số lần đọc: 9119)

  Tải tài liệu trình bày tại buổi tập huấn cho giáo viên và lãnh đạo các nhà trường THCS, THPT về phần mềm iQB
  (29/10/2011 - Số lần đọc: 9004)

  Tải phần mềm iTQmaker 5.0 - Phiên bản có chức năng tạo nhanh đề kiểm tra theo mẫu đề kiểm tra có sẵn của CSDL
  (28/04/2011 - Số lần đọc: 10303)

  Tải phần mềm iTestMixer 5.0 - Phiên bản có chức năng xáo trộn câu hỏi của đề kiểm tra
  (28/04/2011 - Số lần đọc: 10162)

  Tải phần mềmiTester Pro 5.0 - Phiên bản hỗ trợ kiểm tra trực tuyến dành cho học sinh làm bài tại nhà trường trong phòng máy tính kết nối mạng LAN. Hình thức kiểm tra chính thức
  (28/04/2011 - Số lần đọc: 10338)

  Tải phần mềm iTester 5.0 - Phiên bản hỗ trợ kiểm tra trực tuyến dành cho học sinh làm bài tại nhà. Kiểm tra không chính thức
  (28/04/2011 - Số lần đọc: 9928)

  Phát hành phần mềm Ngân hàng đề Thông mình - iQB Leo 5.0 bản dùng thử
  (28/04/2011 - Số lần đọc: 10051)

  Phát hành phần mềm Ngân hàng đề Thông mình - iQB Leo 4.0 bản dùng thử
  (09/02/2010 - Số lần đọc: 10806)

  Tải phần mềm iTestMixer 4.0 - Phiên bản có chức năng xáo trộn câu hỏi của đề kiểm tra
  (18/01/2010 - Số lần đọc: 10746)

  Tải phần mềm iTQmaker 4.0 - Phiên bản có chức năng tạo nhanh đề kiểm tra theo mẫu đề kiểm tra có sẵn của CSDL
  (18/01/2010 - Số lần đọc: 9793)

  Tải phần mềmiTester Pro 4.0 - Phiên bản hỗ trợ kiểm tra trực tuyến dành cho học sinh làm bài tại nhà trường trong phòng máy tính kết nối mạng LAN. Hình thức kiểm tra chính thức
  (18/01/2010 - Số lần đọc: 9540)

  Tải phần mềm iTester 4.0 - Phiên bản hỗ trợ kiểm tra trực tuyến dành cho học sinh làm bài tại nhà. Kiểm tra không chính thức
  (18/01/2010 - Số lần đọc: 10121)

  Tải tài liệu hướng dẫn sử dụng iTQmaker 4.0 - Phiên bản có chức năng tạo nhanh đề kiểm tra theo mẫu đề kiểm tra có sẵn của CSDL
  (12/01/2010 - Số lần đọc: 9369)

  Tải tài liệu hướng dẫn sử dụng iTestMixer 4.0 - Phiên bản có chức năng xáo trộn câu hỏi của đề kiểm tra
  (12/01/2010 - Số lần đọc: 9221)

  Tài liệu hướng dẫn sử dụng iTester 4.0 - Phiên bản hỗ trợ kiểm tra trực tuyến dành cho học sinh
  (12/01/2010 - Số lần đọc: 9181)

  Tải tài liệu hướng dẫn sử dụng iQB Leo 4.0
  (12/01/2010 - Số lần đọc: 9448)

  Tải tài liệu hướng dẫn sử dụng iQB Cat 4.0
  (12/01/2010 - Số lần đọc: 9414)

  Tải Slide phát biểu và tài liệu phát hành tại hội thảo giới thiệu phần mềm Ngân hàng đề thông minh - IQB tại Quảng Trị
  (09/12/2009 - Số lần đọc: 8937)

  Bản cập nhật iQB 3.0 mới ngày 9/5/2009
  (10/05/2009 - Số lần đọc: 10033)

  Tải bản nâng cấp mới nhất của phần mềm Ngân hàng đề Thông minh bản dành cho nhà trường - iQB Leo 3.0
  (04/03/2009 - Số lần đọc: 9366)

  Phát hành iQB Leo 3.0 DEMO
  (11/07/2008 - Số lần đọc: 10959)

  iTestMixer 3.0 - Phiên bản có chức năng xáo trộn câu hỏi của đề kiểm tra
  (07/07/2008 - Số lần đọc: 11084)

  iTQmaker 3.0 - Phiên bản có chức năng tạo nhanh đề kiểm tra theo mẫu đề kiểm tra có sẵn của CSDL
  (07/07/2008 - Số lần đọc: 9959)

  iTester Pro 3.0 - Phiên bản hỗ trợ kiểm tra trực tuyến dành cho học sinh làm bài tại nhà trường trong phòng máy tính kết nối mạng LAN. Hình thức kiểm tra chính thức
  (07/07/2008 - Số lần đọc: 10314)

  iTester 3.0 - Phiên bản hỗ trợ kiểm tra trực tuyến dành cho học sinh làm bài tại nhà. Kiểm tra không chính thức
  (07/07/2008 - Số lần đọc: 10514)

  Download miễn phí phần mềm Luyện thi THPT và Cao đẳng, Đại học các môn Lý, Hóa, Anh, Sinh
  (29/04/2008 - Số lần đọc: 15331)

  Phát hành phần mềm iTester Pro 2.0 miễn phí
  (04/04/2008 - Số lần đọc: 10769)

  Tải bản iTester 2.0 cập nhật mới nhất ngày 10-1-2008
  (10/01/2008 - Số lần đọc: 10916)

  Tải bản nâng cấp mới nhất của phần mềm Ngân hàng đề Thông minh bản dành cho giáo viên - iQB Cat 2.0
  (20/12/2007 - Số lần đọc: 11195)

  Tải ngân hàng câu hỏi môn Vật Lý của phần mềm iQB 2.0
  (02/11/2007 - Số lần đọc: 11971)

  Tải ngân hàng câu hỏi môn tiếng Anh của phần mềm iQB 2.0
  (23/10/2007 - Số lần đọc: 12329)

  Tải tài liệu hướng dẫn sử dụng nhanh iQB Cat 2.0
  (22/10/2007 - Số lần đọc: 9719)

  Tải các đề thi Tốt nghiệp và Đại học năm 2007 được nhập bằng phần mềm iQB 2.0
  (12/10/2007 - Số lần đọc: 7531)

  Phát hành iQB Leo 2.0 DEMO
  (10/10/2007 - Số lần đọc: 14319)

  Tải tài liệu hướng dẫn sử dụng iTester 2.0
  (10/10/2007 - Số lần đọc: 10145)

  Tải phần mềm hỗ trợ kiểm tra trực tuyến iTester 2.0
  (09/10/2007 - Số lần đọc: 9849)

  Tải tài liệu hướng dẫn sử dụng iQB Leo 2.0
  (09/10/2007 - Số lần đọc: 10111)

  Tải tài liệu hướng dẫn sử dụng iQB Cat 2.0
  (09/10/2007 - Số lần đọc: 9412)

  Hướng dẫn sử dụng iQB Leo bằng hình ảnh
  (20/04/2007 - Số lần đọc: 13479)

  (Download) Tải bản iQB Leo, iQB Cat và iTester Pro mới nhất (16-04-2007)
  (16/04/2007 - Số lần đọc: 14853)

  Tải hướng dẫn sử dụng iTester Pro
  (21/03/2007 - Số lần đọc: 11768)

  Tải tài liệu hướng dẫn sử dụng iQB Cat
  (20/03/2007 - Số lần đọc: 12685)

  Tải phần mềm Ngân hàng đề thông minh iQB Leo 1.0 bản dùng thử
  (18/10/2006 - Số lần đọc: 12935)

  Phần mềm iTester 1.0
  (18/10/2006 - Số lần đọc: 11609)

  Lên đầu trang

  Những bài viết trong chuyên mục được nhiều người quan tâm
  Tài liệu sử dụng tại buổi Tập huấn bộ phần mềm Ngân hàng đề thông minh iQB 7.0, giải pháp tổng thể cho bài toán quản lý Ngân hàng câu hỏi và đề kiểm tra tại Bình Dương
  Download miễn phí phần mềm Luyện thi THPT và Cao đẳng, Đại học các môn Lý, Hóa, Anh, Sinh
  (Download) Tải bản iQB Leo, iQB Cat và iTester Pro mới nhất (16-04-2007)
  Phát hành iQB Leo 2.0 DEMO
  Hướng dẫn sử dụng iQB Leo bằng hình ảnh
  Tải phần mềm Ngân hàng đề thông minh iQB Leo 1.0 bản dùng thử
  Tải tài liệu hướng dẫn sử dụng iQB Cat
  Tải ngân hàng câu hỏi môn tiếng Anh của phần mềm iQB 2.0
  Tải ngân hàng câu hỏi môn Vật Lý của phần mềm iQB 2.0
  Tải hướng dẫn sử dụng iTester Pro

  Những bài viết mới đưa lên website
  [iQB] Bài 8. Kiểm tra trực tuyến
  [iQB] Bài 7.Trộn câu hỏi đề kiểm tra
  [iQB] Bài 6. Kiểm tra lại các câu hỏi trong đề thi và thuộc tính đề
  [iQB]Bài 5. Sinh đề kiểm tra từ mẫu đề kiểm tra
  [iQB] Bài 4. Tạo nhóm đề kiểm tra và tạo mẫu đề kiểm tra
  [iQB] Bài 3. Nhập câu hỏi trực tiếp từ Text Editor - chuyển nhập câu hỏi từ Word
  [iQB]: Bài 2. Kiểm tra lại phần ma trận kiến thức và kỹ năng
  [iQB]: Bài 1. Khởi tạo file dữ liệu IQB, quy định thuộc tính Ngân hàng đề
  THƯ MỜI TẬP HUẤN VÀ GIỚI THIỆU SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM iQB 8.0 - dành cho nhà trường phổ thông CỦA CÔNG TY CÔNG NGHỆ TIN HỌC NHÀ TRƯỜNG
  Hướng dẫn cài đặt phần mềm Ngân hàng đề thông minh - iQB Cat Full

  Những bài viết trong các chuyên mục được nhiều người quan tâm
  Vì sao IQ Test 2.0 và Trắc nghiệm Giao thông cần thiết cho mỗi gia đình, mỗi học sinh và cả mỗi người lớn nữa?
  Các phát triển mới của iQB 8.0
  Phát hành chính thức phần mềm Ngân hàng đề thông minh iQB Leo 1.0
  Tài liệu sử dụng tại buổi Tập huấn bộ phần mềm Ngân hàng đề thông minh iQB 7.0, giải pháp tổng thể cho bài toán quản lý Ngân hàng câu hỏi và đề kiểm tra tại Bình Dương
  Mô tả nhanh chức năng tạo đa đề kiểm tra trong iQB Lion 8.0
  Bảng phân loại chức năng theo các sản phẩm & dịch vụ chính của iQB 8.0
  Bảng so sánh các chức năng chính của các phần mềm lõi của iQB 8.0
  Mô hình iQB.net – phiên bản mạng của iQB
  Thông báo: Phát hành chính thức phần mềm quản trị ngân hàng câu hỏi iQB Bee 8.0 - bản phần mềm đơn giản nhất dành cho giáo viên
  Mô hình chức năng của phần mềm Ngân hàng câu hỏi (Question Bank)

  Chủ đề mới cập nhật bài viết mới
 • Hoạt động của công ty
 • Hỗ trợ khách hàng
 • Thông tin tuyển dụng
 • Thông tin khuyến mại
 • Sản phẩm mới
 • Dành cho Giáo viên
 • Lập trình Scratch
 • Mô hình & Giải pháp
 • IQB và mô hình Ngân hàng đề kiểm tra
 • TKB và bài toán xếp Thời khóa biểu

 •  
  CÔNG TY CÔNG NGHỆ TIN HỌC NHÀ TRƯỜNG
   
  Phòng 804 - Nhà 17T1 - Khu Trung Hoà Nhân Chính - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
  Phone: 024.62511017 - 024.62511081
  Email: kinhdoanh@schoolnet.vn


  Bản quyền thông tin trên trang điện tử này thuộc về công ty School@net
  Ghi rõ nguồn www.vnschool.net khi bạn phát hành lại thông tin từ website này
  Site xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.