Hotline: 024.62511017

024.62511081

  Trang chủ   Sản phẩm   Phần mềm Dành cho nhà trường   Phần mềm Hỗ trợ học tập   Kho phần mềm   Liên hệ   Đăng nhập | Đăng ký

Tìm kiếm

 
Xem bài viết theo các chủ đề hiện có
 • Hỗ trợ khách hàng (137 bài viết)
 • Hoạt động của công ty (84 bài viết)
 • Sản phẩm mới (57 bài viết)
 • Mô hình & Giải pháp (38 bài viết)
 • IQB và mô hình Ngân hàng đề kiểm tra (120 bài viết)
 • Thông tin khuyến mại (8 bài viết)
 • Dành cho Giáo viên (109 bài viết)
 • Download - Archive- Update (58 bài viết)
 • Khám phá phần mềm (1 bài viết)
 • Dành cho cha mẹ học sinh (5 bài viết)
 • Phần mềm cho em (4 bài viết)
 • Làm quen với Tin học (1 bài viết)
 • Xem toàn bộ bài viết (623 bài viết)
 •  
  Đăng nhập/Đăng ký
  Bí danh
  Mật khẩu
  Mã kiểm traMã kiểm tra
  Lặp lại mã kiểm tra
  Ghi nhớ
   
  Quên mật khẩu | Đăng ký mới
  
   
  Giỏ hàng

  Xem giỏ hàng


  Giỏ hàng chưa có sản phẩm

   
  Bản đồ lưu lượng truy cập website
  Locations of visitors to this page
   
  Thành viên có mặt
  Khách: 7
  Thành viên: 0
  Tổng cộng: 7
   
  Số người truy cập
  Hiện đã có 84860395 lượt người đến thăm trang Web của chúng tôi.

  Mô tả chức năng khởi tạo, nhập trực tiếp đề kiểm tra của iQB 7.0

  Ngày gửi bài: 16/11/2012
  Số lượt đọc: 7983

  ngân hàng câu hỏiPhần mềm iQB có một chức năng đặc biệt, đó là chức năng cho phép người sử dụng nhập trực tiếp một đề kiểm tra mà không cần có CSDL ngân hàng câu hỏi. Chức năng này thiết thực đối với các giáo viên và nhà trường chưa có CSDL những vẫn có thể tạo ra các Test File dùng để kiểm tra trực tuyến trong nhà trường.

  Bài viết này sẽ mô tả chi tiết qui trình khởi tạo và nhập trực tiếp một đề kiểm tra.

  Bước 1: thực hiện lệnh

  Từ thực đơn thực hiện lệnh:

  Đề kiểm tra --> Khởi tạo, nhập trực tiếp đề kiểm tra.

  Màn hình của bước 1 có dạng sau:


  Các thao tác trên hộp hội thoại này như sau:

  - Nhập tên Test File tại khung Tên tệp lưu trữ đề kiểm tra. Chú ý không cần gõ phần mở rộng qbt. Phần mềm sẽ tự động nạp phần mở rộng này.

  - Tại vị trí Thư mục lưu trữ nhập thư mục sẽ chứa tệp đề kiểm tra.

  - Nhập tên đề kiểm tra tại vị trí Tên đề kiểm tra. Đây là Tên chính thức của đề kiểm tra sẽ được in ra với đề.

  - Mặc định đề sẽ được khởi tạo là đề GỐC. Tuy nhiên có thể thay đổi tạo ngay để chính thức bằng cách kích chọn tại vị trí đề gốc. Màn hình thay đổi lại như sau:


  Nhập tiếp mã đề kiểm tra vào ô trống bên cạnh.

  - Nhấn nút Tiếp tục để chuyển sang bước tiếp theo. Muốn hủy lệnh nhấn nút Hủy lệnh.

  Bước 2: Nhập thông tin thuộc tính của Test

  Bước 2 là nhập các thông tin thuộc tính của Đề kiểm tra hiện thời. Màn hình nhập thông tin thuộc tính của Test File có dạng sau:


  Tại cửa sổ này có 4 TAB thông tin sau: Thông tin mô tả; Thông tin đề kiểm tra; Các lựa chọn nâng cao; Thông tin nhóm câu hỏi.

  4 TAB thông tin chính cần nhập tại bước này. Sau đây là mô tả chi tiết các nhóm thông tin này.

  1. Thông tin mô tả

  Là những thông tin mô tả chung của đề kiểm tra cần khởi tạo.


  Các thông tin cần nhập bao gồm:

  - Tên đề kiểm tra: tên sẽ hiện tại trang đầu tiên, chính của đề kiểm tra khi in ra giấy.

  - Mô tả ngắn: Mô tả sơ lược ý nghĩa, mục đích của đề kiểm tra.

  - Tiêu đề trên, Tiêu đề dưới, Tên trường, Tên giáo viên: các tham số này dùng cho các lựa chọn in đề kiểm tra.

  2. Thông tin đề kiểm tra

  Đây là các thông tin liên quan trực tiếp đến các tham số, lựa chọn của công việc làm bài kiểm tra.


  Các thông tin bao gồm:

  - Thời gian làm bài: thời gian làm bài kiểm tra, đơn vị tính là phút. Bắt buộc nhập số nguyên.

  - Thang điểm: thang điểm tối đa của bài kiểm tra này.

  - Phương pháp tính điểm: cách chấm bài tự động cho từng câu hỏi khi làm bài trắc nghiệm. Có 3 cách tính điểm tự động của phần mềm: phương pháp 1/0 (làm đúng-> điểm tối đa, làm sai --> điểm 0), lũy tiến tích cực (làm đúng tới đâu tính điểm tới đó, làm sai --> điểm 0), lũy tiến lùi (làm đúng tới đâu tính điểm tới đó, làm sai tới đâu trừ điểm tới đó).

  - Lựa chọn Bình quân điểm: thang điểm các câu hỏi trong đề kiểm tra có bằng nhau hay không.

  - Lựa chọn cho phép dừng làm bài kiểm tra hay không.

  - Thông số Logfile: tham số này xác định tên Log File là File sẽ ghi lại kết quả làm bài kiểm tra của học sinh khi thực hiện làm bài trực tuyến theo đề kiểm tra này.

  3. Các lựa chọn nâng cao

  Trong TAB này chứa các thông tin mật khẩu bảo vệ và các lựa chọn của việc in ấn đề kiểm tra.

  Hệ thống mật khẩu của một đề kiểm tra bao gồm 2 mức:

  - Mức xem: dùng mật khẩu này để mở đề kiểm tra và thực hiện các thao tác xem, in ấn, làm bài kiểm tra, trộn câu hỏi. Nhưng không cho phép sửa nội dung câu hỏi.

  - Mức đầy đủ: với mật khẩu này, người dùng sẽ có toàn quyền với đề kiểm tra, được quyền sửa nội dung từng câu hỏi, bổ sung, xóa câu hỏi của đề kiểm tra.


  - Muốn cài đặt mật khẩu cho đề kiểm tra nháy chuột để kích hoạt Sử dụng mật khẩu bảo vệ đề kiểm tra, sau đó nhập mật khẩu cho đề kiểm tra. Mỗi loại mật khẩu cần nhập 2 lần.

  - Tại vị trí Các lựa chọn in chọn các tham số phục vụ cho lệnh in đề kiểm tra chính thức của phần mềm. Các lựa chọn bao gồm Kiểu in và các lựa chọn in thêm các thông số của đề kiểm tra.

  - Kiểu in bao gồm 4 lựa chọn sau:

  Kiểu cổ điển: Chỉ in ra danh sách các câu hỏi.

  Dạng ngắn gọn: In ra danh sách câu hỏi + đáp án (đáp số).

  Dạng đầy đủ: In ra danh sách câu hỏi + lời giải chi tiết.

  Đề bài với khung lời giải: In danh sách câu hỏi và khung cho phép làm bài trên giấy.

  - Các lựa chọn in khác bao gồm có cho phép in ra các thông số sau đây hay không: Thang điểm câu hỏi; Chú giải câu hỏi; Tên trường; Tên giáo viên; Tiêu đề trên; Tiêu đề dưới; Tiêu đề hệ thống. Trong đó Tiêu đề hệ thống là dòng chữ ghi tên và version của phần mềm iQB.

  4. Nhập Thông tin nhóm câu hỏi.

  Dùng để nhập, điều chỉnh thông tin nhóm câu hỏi trong đề kiểm tra.

  Chú ý là TAB này chỉ có tác dụng khi đã nhập trước một số câu hỏi trong đề kiểm tra.

  Danh sách toàn bộ các câu hỏi của một đề kiểm tra được xếp theo thứ tự từ câu hỏi 1 đến câu hỏi N sẽ được chia thành các nhóm câu hỏi, ví dụ:

  Nhóm 1: từ câu 1 đến câu p1;

  Nhóm 2: từ câu p1+1 đến câu p2;

  .......

  Nhóm k: từ câu pk-1+1 đến câu cuối cùng.

  Chức năng của TAB thông tin này là xác định và khởi tạo các nhóm câu hỏi này. Mặc định khi đề kiểm tra được khởi tạo thì luôn có 1 nhóm (nhóm 1) là toàn bộ các câu hỏi của đề kiểm tra.

  Nhóm câu hỏi có ý nghĩa như sau: khi xáo trộn câu hỏi của đề kiểm tra, chỉ xáo trộn các câu hỏi trong cùng 1 nhóm.


  Các thao tác nhập nhóm câu hỏi của đề kiểm tra như sau:

  - Muốn tạo 1 nhóm mới: chọn dòng câu hỏi tương ứng là vị trí đầu tiên của nhóm (phải là câu hỏi N hoặc D, không được là câu hỏi phụ P), sau đó nháy nút Tạo mới, một nhóm mới sẽ lập tức được tạo ra.

  Hình ảnh sau cho ta thấy nhóm 2 vừa được tạo ra.


  -Muốn nhập, sửa thông tin về nhóm này, nháy chuột lên dòng câu hỏi đầu của nhóm và nhập sửa thông tin: tên nhóm, mô tả nhóm tại khung giữa, nhập xong nháy nút Cập nhật.

  - Muốn xóa 1 nhóm, nháy chuột lên dòng câu hỏi đầu của nhóm và nháy nút Xóa nhóm.

  - Muốn dịch chuyển vị trí của một nhóm, nháy chuột lên dòng câu hỏi đầu tiên của nhóm và nháy các nút để chuyển vị trí nhóm này lên, xuống 1 dòng. Chú ý khi chuyển dịch xuống, nếu dòng hiện thời là câu hỏi D (dài) thì nhóm sẽ được chuyển xuống câu hỏi tiếp theo bỏ qua các câu hỏi P (phụ).

  Bước 3: Nhập dữ liệu câu hỏi

  Nhấn nút Nhập điều chỉnh câu hỏi để chuyển sang bước 3.

  Bước 3 là bước quan trọng nhất của việc nhập thông tin đề kiểm tra. Tại bước này người dùng cần nhập, điều chỉnh thông tin các câu hỏi của đề kiểm tra.

  Từ cửa sổ nhập, điều chỉnh câu hỏi có thể chuyển về cửa sổ nhập thông tin thuộc tính đề kiểm tra bất cứ lúc nào bằng cách nháy nút phía dưới màn hình.

  Màn hình nhập dữ liệu tại bước này bao gồm 4 khu vực chính:

  1. Danh sách câu hỏi của đề kiểm tra nằm tại khung trái màn hình.

  2. Khung thông tin phải là nơi nhập và điều chỉnh dữ liệu từng câu hỏi của đề kiểm tra.

  3. Thanh công cụ nhập văn bản text phía trên màn hình.

  4. Nhóm các nút lệnh điều khiển chung phía dưới màn hình.


  Sau đây là mô tả các lệnh, thao tác cụ thể.

  1. Bổ sung thêm 01 câu hỏi mới vào cuối danh sách

  Nhấn nút lệnh Câu hỏi mới, sau đó nhập thông tin của câu hỏi mới này vào 5 TAB thông tin của khung bên phải màn hình.


  Chú ý quan trọng:

  - Mỗi câu hỏi được nhập dữ liệu tương tự như việc nhập câu hỏi trong CSDL của phần mềm. Các kiểu chính của câu hỏi là N (ngắn), D (dài) và P (phụ). Sau 1 câu hỏi Dài bắt buộc phải có tối thiểu một câu hỏi P (phụ).

  - Hỗ trợ nhập tất cả các dạng câu hỏi trừ ra dạng câu hỏi Q3 (trắc nghiệm, đáp án động) của phần mềm.

  - Cho phép nhập dữ liệu media (cho phép vả ghi âm âm thanh trực tiếp).

  Sau khi nhập xong thông tin cho câu hỏi mới, nhấn nút Cập nhật. Ta sẽ thấy câu hỏi này được bổ sung vào dòng cuối cùng của DS câu hỏi bên trái màn hình.

  2. Sửa đổi, điều chỉnh thông tin câu hỏi đã có trong danh sách

  Muốn sửa lại một câu hỏi đã nhập thực hiện như sau: Trong DS bên trái nháy chuột chọn câu hỏi (khi đó nội dung câu hỏi này sẽ cập nhật vào 5 TAB thông tin bên phải). Tiến hành điều chỉnh thông tin câu hỏi này trong khung bên phải (với 5 TAB thông tin). Nhập xong thì bấm nút Cập nhật để ghi lại các thay đổi.

  Chú ý: việc thay đổi kiểu câu hỏi (kiểu ngắn, dài, phụ) phải rất thận trọng nếu không sẽ phá vỡ tính logic của dãy các câu hỏi trong đề kiểm tra. Theo qui định của phần mềm sau một câu hỏi Dài phải có tối thiểu một câu hỏi Phụ kèm theo.

  3. Xóa một câu hỏi trong danh sách

  Chọn câu hỏi trong danh sách và nhấn nút lệnh . Phần mềm đưa ra thông báo sau.


  Nhấn nút Đồng ý nếu muốn xóa thực sự, nhấn nút Hủy lệnh để đóng hộp hội thoại và không thực hiện lệnh này.

  4. Bổ sung các câu hỏi từ một đề kiểm tra khác

  Chức năng này cho phép người dùng bổ sung vào cuối danh sách một hoặc nhiều câu hỏi từ một đề kiểm tra khác.

  Các bước thực hiện như sau:

  - Nhấn nút phía dưới DS câu hỏi tại khung trái màn hình. Màn hình dạng sau xuất hiện.


  Chọn tệp đề kiểm tra trên đĩa và nhấn nút Open.

  Xuất hiện hộp hội thoại thứ hai cho phép xem và chọn các câu hỏi từ đề kiểm tra này vào DS câu hỏi của đề kiểm tra đang khởi tạo.


  Chọn các câu hỏi cần nhập bằng cách nháy chuột vào ô check bên trái câu hỏi. Có thể chọn nhiều câu hỏi đồng thời. Khung bên phải cho phép xem nhanh nội dung câu hỏi này. Muốn chọn toàn bộ nháy vào nút trên thanh tiêu đề.

  Sau khi chọn xong nhấn nút Đồng ý để chuyển nhập các câu hỏi đã chọn sang đề kiểm tra đang khởi tạo.

  5. Muốn quay lại màn hình nhập thông tin thuộc tính đề kiểm tra hãy nhấn nút Thuộc tính đề kiểm tra phía dưới cửa sổ màn hình.

  6. Xem thống kê nhanh câu hỏi của đề kiểm tra

  Nhấn nút Thống kê phía dưới khung cửa sổ, phần mềm sẽ hiện bảng sau cho biết các thông tin thống kê nhanh của đề kiểm tra đang nhập.


  7. Chuyển nhập câu hỏi từ Word File

  Chức năng này cho phép người dùng chuyển nhập trực tiếp câu hỏi từ một tệp dạng DOC vào Test File hiện thời. Đây là tính năng rất mới và mạnh của phần mềm iQB 3.0. Qui tắc nhận biết câu hỏi từ DOC file giống như trong lệnh Chuyển nhập câu hỏi từ DOC File vào CSDL.

  Các bước thực hiện như sau:

  - Nhấn nút lệnh .

  - Xuất hiện màn hình chọn File như sau. Các dạng tệp có thể chọn là DOC, DOCX và RTF.


  - Chọn tệp có chứa câu hỏi muốn chuyển nhập tự động và bấm nút Open. Màn hình dạng sau xuất hiện.


  Màn hình này có khuôn dạng hoàn toàn tương tự màn hình của lệnh Chuyển nhập câu hỏi từ DOC File vào CSDL. Chú ý nên lựa chọn Tự động phân biệt loại nội dung câu hỏi, phần mềm sẽ tự động nhận biết khuôn dạng của các câu hỏi trong văn bản và tự động chuyển nhập.

  Sau khi thay đổi các thông tin lựa chọn, nhấn nút Chuyển nhập để tiến hành công việc chuyển nhập.

  8. Nhập trực tiếp câu hỏi từ Text Editor

  Chức năng Nhập trực tiếp câu hỏi từ Text Editor là chức năng mới được đưa vào từ phiên bản iQB 4.0. Chức năng này cho phép nhập một hay nhiều nội dung câu hỏi cho đề kiểm tra trên một trình soạn thảo văn bản bình thường tương tự như MS WORD hoặc Open Office Writer. Tính năng này đặc biệt hữu ích khi chúng ta đã có sẵn một đề kiểm tra hay các câu hỏi đã được nhập sẵn từ tệp văn bản.

  Cách thực hiện lệnh: nháy vào nút .

  Tiếp theo cần nhập thông tin thuộc tính của các câu hỏi sẽ được nhập từ cửa sổ dạng sau:


  Lựa chọn các thông số của cửa sổ trên. Chú ý nên lựa chọn Tự động phân biệt loại nội dung câu hỏi, phần mềm sẽ tự động nhận biết khuôn dạng của các câu hỏi trong văn bản và tự động chuyển nhập.

  Nháy nút Bắt đầu để vào cửa sổ soạn thảo câu hỏi. Chú ý các câu hỏi sẽ được phân biệt bởi các ký tự phân biệt dùng chung cho tất cả các vị trí chuyển nhập của phần mềm.

  Sau khi nhập xong thực hiện lệnh Tệp --> Cập nhật hoặc Ctrl-S để chuyển nhập vào đề kiểm tra. Việc chuyển nhập này sẽ đưa các câu hỏi đã nhập vào cuối danh sách câu hỏi của đề kiểm tra.

  9. Kết thúc và khởi tạo, cập nhật đề kiểm tra

  Sau khi đã hoàn tất toàn bộ công việc nhập đề kiểm tra, công việc cuối cùng cần phải làm là bấm nút để chính thức khởi tạo đề kiểm tra. Phần mềm sẽ kiểm tra các lỗi logic của thông tin đề kiểm tra đã nhập, nếu có lỗi sẽ thông báo, nếu không có lỗi sẽ tiến hành khởi tạo hoặc cập nhật đề kiểm tra.

  Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

  School@net  Bài viết liên quan:
  Các bước thao tác và thực hiện với iCloudTest. IV: Khởi tạo một kỳ thi (Exam) mới trong dịch vụ iCloudTest (19/03/2014)
  Các bước thao tác và thực hiện với iCloudTest. III: Giới thiệu giao diện màn hình của 2 phần mềm chính của dịch vụ iCloudTest (19/03/2014)
  Các bước thao tác và thực hiện với iCloudTest. II: Tải các phần mềm chính của dịch vụ iCloudTest (19/03/2014)
  Phần mềm iQB. Thao tác 1. Làm việc với CSDL. Lệnh Khởi tạo CSDL Ngân hàng câu hỏi mới (18/02/2014)
  THÔNG BÁO: QUÀ TẶNG ĐẶC BIỆT ĐỢT 2 (30/08/2013)
  Mô hình sử dụng phần mềm iQB 7.0 trong nhà trường phổ thông (09/08/2013)
  Thao tác 10. Sao lưu CSDL Ngân hàng câu hỏi trong phần mềm iQB Leo (09/08/2013)
  Thao tác 9. Quản trị người dùng CSDL Ngân hàng câu hỏi trong phần mềm iQB Leo (09/08/2013)
  Download tài liệu '10 thao tác bổ sung với phần mềm iQB Leo 7.0' (09/08/2013)
  Thao tác 8. Mô hình người dùng CSDL Ngân hàng câu hỏi trong phần mềm iQB Leo (08/08/2013)


  Sản phẩm liên quan:

  Luyện thi Sinh Học
  210 000 VND

   Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


  Những bài viết khác:  Lên đầu trang

   
  CÔNG TY CÔNG NGHỆ TIN HỌC NHÀ TRƯỜNG
   
  Phòng 804 - Nhà 17T1 - Khu Trung Hoà Nhân Chính - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
  Phone: 024.62511017 - 024.62511081
  Email: kinhdoanh@schoolnet.vn


  Bản quyền thông tin trên trang điện tử này thuộc về công ty School@net
  Ghi rõ nguồn www.vnschool.net khi bạn phát hành lại thông tin từ website này
  Site xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.