Hotline: 0989 429 288 - 024 62511017

  Trang chủ   Sản phẩm   Phần mềm Dành cho nhà trường   Phần mềm Hỗ trợ học tập   Kho phần mềm   Liên hệ   Đăng nhập | Đăng ký

Tìm kiếm

TKB Application System
 
Xem bài viết theo các chủ đề hiện có
 • Hỗ trợ khách hàng (124 bài viết)
 • Hoạt động của công ty (56 bài viết)
 • TKB và bài toán xếp Thời khóa biểu (237 bài viết)
 • Dành cho Giáo viên (10 bài viết)
 • Sản phẩm mới (13 bài viết)
 • Download - Archive- Update (20 bài viết)
 • Thông tin khuyến mại (6 bài viết)
 • Mô hình & Giải pháp (12 bài viết)
 • School@net 15 năm (15 bài viết)
 • Xem toàn bộ bài viết (494 bài viết)
 •  
  Đăng nhập/Đăng ký
  Bí danh
  Mật khẩu
  Mã kiểm traMã kiểm tra
  Lặp lại mã kiểm tra
  Ghi nhớ
   
  Quên mật khẩu | Đăng ký mới
  
   
  Giỏ hàng

  Xem giỏ hàng


  Giỏ hàng chưa có sản phẩm

   
  Bản đồ lưu lượng truy cập website
  Locations of visitors to this page
   
  Thành viên có mặt
  Khách: 3
  Thành viên: 0
  Tổng cộng: 3
   
  Số người truy cập
  Hiện đã có 87546197 lượt người đến thăm trang Web của chúng tôi.

  Hướng dẫn sử dụng TKB6.5 - Bài 2

  Ngày gửi bài: 12/07/2007
  Số lượt đọc: 11793


  Bài 2: Nhập thông tin gốc Thời khóa biểu


  Mục đích:
  Hiểu được khái niệm, ý nghĩa và cách nhập dữ liệu gốc thời khóa biểu cho các tệp dữ liệu thời khóa biểu nhà trường.

  Tóm tắt nội dung:
  - Khái niệm thông tin gốc của thời khóa biểu.
  - Khái niệm Chương trình Đào tạo. Cách nhập và điều chỉnh Chương trình đào tạo.
  - Giới thiệu tổng quan các dữ liệu gốc thời khóa biểu: DS Lớp, DS Môn học, DS Giáo viên, DS khối lớp, DS nhóm, tổ giáo viên.
  - Cách nhập DS môn học. Chú ý phân biệt ý nghĩa của Mã môn học trong bài toán xếp thời khóa biểu. Ý nghĩa của môn Sinh hoạt. Chú ý không có môn Chào cờ. Nêu ý nghĩa của khái niệm Số Phòng học môn học.
  - Cách nhập DS lớp. Chú ý việc mỗi lớp bắt buộc phải nằm trong một khối lớp hệ thống từ 1 đến 12. Ý nghĩa khái niệm Địa điểm lớp.
  - Cách nhập DS giáo viên. Chú ý phân biệt ý nghĩa của Mã giáo viên (tên ngắn GV) và Tên đầy đủ giáo viên.
  - Cách nhập Nhóm giáo viên. Nêu ý nghĩa của Nhóm, Tổ giáo viên Chuyên môn trong bài toán thời khóa biểu. Chú ý cần gán môn học (được phân công) cho các tổ, nhóm giáo viên.
  - Khái niệm khối lớp. Phân biệt ý nghĩa của Khối lớp hệ thống và Khối lớp tự định nghĩa.
  - Cách nạp thông tin thành viên cho các khối lớp.
  - Cách khởi tạo, xóa khối lớp hệ thống.
  - Cách nạp thông tin địa điểm lớp học.
  ------------------------------------------------

  1. Thế nào là dữ liệu gốc thời khóa biểu


  Dữ liệu gốc là các dữ liệu, thông tin tham gia vào quá trình xếp thời khóa biểu như các dữ liệu tham chiếu gốc. Đặc điểm quan trọng nhất của dữ liệu gốc là chúng hầu như không thay đổi theo thời gian và chỉ cần nhập một lần cho mỗi nhà trường. Các dữ liệu gốc bao gồm: Khối lớp hệ thống, chương trình đào tạo, danh sách khối lớp, danh sách lớp, danh sách giáo viên, danh sách nhóm giáo viên, danh sách môn học, địa điểm trường.

  2. Chương trình đào tạo


  Khái niệm Chương trình đào tạo
  Chương trình đào tạo được hiểu như một Hệ đào tạo hoàn chỉnh bao gồm toàn bộ các khối lớp của một cấp học. Trong mô hình nhà trường phổ thông Việt Nam, chương trình đào tạo được đưa vào để đáp ứng cho mô hình các trường THPT phân ban mới và THPT kỹ thuật. Trong các trường THPT phân ban sẽ tồn tại nhiều Chương trình đào tạo trong một nhà trường, ví dụ các Chương trình Cơ sở, Ban A, Ban C. Các chương trình này có sự phân bổ tiết học thời khóa biểu khác nhau
  Nhập, điều chỉnh các chương trình Đào tạo
  - Từ thực đơn thực hiện lệnh “Nhập dữ liệu -->Thuộc tính trường học
  - Trong hộp hội thoại “Thông tin trường” nhấn nút lệnh “Chương trình đào tạo”. Hộp hội thoại “Chương trình đào tạo” xuất hiện như sau:


  - Mặc định đối với các trường THPT phần mềm sẽ khởi tạo sẵn 3 chương trình đào tạo COBAN, BAN A và BAN C. Tuy nhiên người dùng có thể thay đổi, bổ sung mới hoặc xóa các chương trình đào tạo này
  Chú ý
  - Chỉ cho phép khởi tạo không quá 10 Chương trình đào tạo.
  - Bắt buộc phải có tối thiểu 01 Chương trình đào tạo. Đối với các trường THCS và Tiểu học, phần mềm sẽ tự động tạo ra 01 Chương trình đào tạo với tên là CHUAN.

  3. Nhập dữ liệu gốc thời khóa biểu


  3.1. Danh sách lớp học


  - Cách nhập:
  Từ thực đơn thực hiện lệnh “Nhập dữ liệu -->Nhập lớp

  Trên màn hình “Nhập danh sách lớp” kích nút ‘Thêm” và nhập lớp vào hộp “Tên lớp” sau đó kích nút “Cập nhập” để ghi lớp vào danh sách.
  Chú ý:
  - Các lớp được nhập sẽ được tự động đưa vào danh sách lớp sáng / chiều phụ thuộc vào thuộc tính của lớp học này là học 1 ca hay 2 ca học.
  - Các lớp 2b là mô hình lớp học mới được đưa vào từ phiên bản TKB 6.5. Đây là mô hình lớp học 2 ca sáng, chiều với một bảng PCGD duy nhất.
  - Mỗi lớp đều phải nằm trong các khối lớp hệ thống như Toàn trường, Khối sáng, Khối chiều và khối lớp tương ứng với lớp học này.

  3.2. Khối lớp hệ thống


  Khối lớp hệ thống là các khối lớp do phần mềm tự động khởi tạo mang tính hệ thống quan trọng. Người dùng không thể xóa, đổi tên các khối lớp này. Người dùng chỉ được phép thay đổi nội dung bên trọng, nghĩa là có quyền thay đổi thông tin: lớp nào nằm trong khối lớp hệ thống nào mà thôi. Phần mềm đã định nghĩa 15 khối lớp hệ thống sau.
  + 3 khối lớp tổng quát gồm có: (Toàn trường, Khối sáng và Khối chiều)
  + 12 khối lớp cụ thể: (Khối 1, Khối 2, ...., Khối 11, Khối 12)
  - 3 khối lớp tổng quát được gán cho tất cả các nhà trường. Mặc định mọi lớp học đều nằm trong khối Toàn trường và sẽ nằm trong Khối sáng hoặc Khối chiều. Nếu lớp học cả ngày sẽ nằm trong cả 3 khối trên
  - 12 khối lớp cụ thể tùy theo từng kiểu nhà trường có thể đặt cho mỗi trường xác định các khối lớp này. Mỗi lớp chỉ được phép nằm trong đúng một khối lớp loại này.
  Cách thay đổi các khối lớp hệ thống trong nhà trường
  - Thực hiện lệnh Nhập dữ liệu -->Thuộc tính trường học
  - Trong hộp hội thoại Thông tin trường nhấn nút lệnh Khối lớp hệ thống. Hộp hội thoại Khối lớp dạng sau xuất hiện.

  Các khối lớp hiện chưa có trong nhà trường, có thể bổ sung các khối lớp này vào DS các khối lớp hệ thống.
  - Trong hộp thoại này có thể bổ sung hoặc loại bỏ các khối lóp hệ thống nằm trong danh sách bên phải. Muốn bổ sung thêm, chọn khối lớp bên trái, nhấn nút đế đưa sang cửa sổ bên phải. Muốn loại bỏ một khối lớp, chọn khối lớp trong khung bên phải và nhấn nút .
  - Nhấn nút “Kết thúc” để cập nhật dữ liệu khối lớp hệ thống và đóng cửa sổ lệnh

  3.3. Danh sách giáo viên


  Mô tả: Nhập và điều chỉnh danh sách giáo viên chính thức trong nhà trường. Chú ý chỉ nên nhập các giáo viên được trực tiếp phân công giảng dạy. Những giáo viên không trực tiếp giảng dạy nếu được nhập vào sẽ không có ý nghĩa trong quá trình xếp Thời khóa biểu.
  - Thực hiện: Từ thanh thực đơn chính, thực hiện lệnh Nhập dữ liệu/Nhập giáo viên

  Kích nút Thêm để nhập mới một giáo viên vào danh sách giáo viên. Thông tin cần nhập của một giáo viên gồm.
  + Tên đầy đủ, không quá 27 ký tự
  + Mã Giáo viên, không quá 9 ký tự
  + Nhóm (tổ chuyên môn)Giáo viên này nằm trong. Một giáo viên có thể nằm trong nhiều nhóm, tổ giáo viên
  + Giới tính
  + Ngày tháng năm sinh
  + Các thông tin khác như Địa chỉ, điện thoại, Email
  Chú ý:
  - Tên đầy đủ giáo viên chính là Họ Đệm Tên thực tế của giáo viên và có thể trùng nhau. Thông tin này chỉ dùng tham khảo. Mã Giáo viên là thông tin quan trọng nhất của người xếp thời khóa biểu. Mỗi giáo viên trong nhà trường phải có một Mã khác nhau. Người xếp thời khóa biểu sẽ sử dụng Mã Giáo viên để tư duy trong quá trình làm việc với thời khóa biểu. Mặc định phần mềm sẽ gán tự động phần tên của giáo viên cho Mã giáo viên, tuy nhiên người dùng có thể thay đổi lại theo ý muốn.
  - Muốn gán nhóm (tổ chuyên môn) giáo viên tại vị trí Nhóm giáo viên chỉ cần kích chuột tại các ô vuông tương ứng trong danh sách. Khi lần đầu tiên nhập giáo viên, danh sách các tổ giáo viên là rỗng. Phần mềm sẽ có một lệnh riêng cho phép nhập nhóm giáo viên và thành viên của các nhóm này
  - Sau khi nhập xong thông tin giáo viên thì bấm nút Cập nhật để ghi vào danh sách
  - Muốn sửa thông tin giáo viên đã nhập hãy dùng chuột kích chọn giáo viên muốn sửa, thông tin giáo viên này sẽ xuất hiện trở lại trong các vị trí phía bên phải. Sau khi sửa đổi thông tin thì bấm nút Cập nhật
  - Nút lệnh Xóa dùng để xóa giáo viên khỏi danh sách. Chọn giáo viên trong danh sách, bấm nút Xóa, sau đó chọn nút Đồng ý trong hộp hội thoại có dạng tương tự sau.

  - Muốn thay đổi thứ tự giáo viên trong danh sách hãy chọn giáo viên cần thay đổi thứ tự và bấm các nút lệnh nằm ở bên phải danh sách giáo viên này.
  - Nút lệnh Sắp xếp dùng để tự động sắp xếp lại thứ tự danh sách giáo viên theo một trong 3 cách: theo mã giáo viên, thứ tự từ điển của Tên + Họ đệm của giáo viên và theo nhóm chuyên môn (tổ) giáo viên. Nhấn nút lệnh Sắp xếp, một cửa sổ nhỏ có dạng sau.

  - Chọn một trong 3 cách và nhấn nút Thực hiện để tiến hành sắp xếp lại danh sách giáo viên.
  - Để kết thúc công việc bấm nút Đóng.

  3.4. Nhóm Giáo viên


  Mô tả: Cho phép cập nhật dữ liệu về các nhóm giáo viên. Đây chính là các nhóm hay tổ chuyên môn giáo viên đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý giảng dạy trong nhà trường. Mỗi nhóm (hay tổ chuyên môn) giáo viên sẽ bao gồm các thông tin sau:
  - Tên nhóm, tổ giáo viên
  - Thành viên: các giáo viên tham gia vào nhóm này. Cho phép một giáo viên nằm trong nhiều tổ giáo viên khác nhau.
  - Các môn học do nhóm này đảm nhiệm
  Nhóm giáo viên trong phần mềm TKB có các ý nghĩa quan trọng sau:
  - Dùng để gán các ràng buộc giáo viên. Mỗi nhóm, tổ giáo viên có thể có các ràng buộc riêng như Họp, ngày nghỉ, tiết nghỉ...
  - Dùng cho lệnh nhập PCGD. Thông thường việc nhập phân công chuyên môn sẽ theo từng tổ, nhóm chuyên môn
  Thực hiện: Từ thực đơn thực hiện lệnh “Nhập dữ liệu/Nhập nhóm giáo viên” Màn hình nhập liệu có dạng sau.

  Mô tả màn hình: phía trái là danh sách nhóm (tổ chuyên môn) của giáo viên cần nhập. Khung thông tin nhóm xuất hiện phía bên phải màn hình. Các thông tin của mỗi nhóm giáo viên cần nhập là.
  + Tên của nhóm giáo viên
  + Thành viên nhóm là các giáo viên nào
  + Các môn học mà nhóm này được phân công dạy. Mỗi nhóm giáo viên được phép gán dạy nhiều môn học
  - Muốn tạo một nhóm giáo viên mới nhấn nút Thêm, sau đó nhập dữ liệu cho nhóm này. Nhấn nút Cập nhật khi đã nhập xong. Muốn sửa thông tin nhóm kích chuột chọn nhóm trong danh sách bên trái và tiến hành sửa dữ liệu
  - Nhấn nút Đóng để kết thúc việc nhập dữ liệu.

  3.5. Danh sách Môn học


  Mô tả: Môn học hệ thống là các môn học do phần mềm tự động khởi tạo (trong quá trình khởi tạo dữ liệu) mang tính hệ thống quan trọng, người dùng có thể xóa, thay đổi thông tin, đổi tên các môn học này.
  Thông thường danh sách môn học là cố định trong một nhà trường và được qui định bởi Chương trình giảng dạy.
  Thực hiện: Từ thanh thực đơn thực hiện lệnh “Nhập dữ liệu/Nhập môn học” màn hình xuất hiện như sau.

  - Để thay đổi thông tin, tên của môn học kích chọn môn học cần thay đổi sau đó kích nút “cập nhật” ghi lại những thông tin đã sửa.
  - Thay đổi thứ tự các môn học trong danh sách hãy môn học cần thay đổi thứ tự và bấm các nút lệnh nằm ở bên phải danh sách môn học này.
  - Nút lệnh “Sắp xếp” dùng để tự động sắp xếp lại thứ tự danh sách môn học theo tên môn học.
  Chú ý:
  - Môn Sinh hoạt là một môn học đặc biệt, chương trình quy định Giáo viên nào được phân công giảng dạy môn sinh hoạt của lớp nào thì sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp đó và môn sinh hoạt thường sẽ được xếp cố định trước . Do vậy không nên xóa môn Sinh hoạt.
  - Chào cờ không được coi là môn học vì tiết Chào cờ không qui định giáo viên giang dạy. Trong phần mềm TKB, Chào cờ được định nghĩa như một tiết học đặc biệt được xếp cố định trước.
  - Thông số Số phòng học môn đôi khi được dùng để hạn chế số giáo viên dạy môn học này đồng thời trong nhà trường. Ví dụ nhà trường có 5 giáo viên dạy môn Vật lý. Tuy nhiên để phòng ngừa, trường muốn rằng tại một tiết chỉ có tối đa 3 giáo viên dạy, 2 giáo viên dự trữ, khi đó tham số Số phòng học môn của môn Vật lý có thể gán giá trị 3.

  3.6. Địa điểm lớp


  Mỗi nhà trường được phép đăng ký và sử dụng 10 địa điểm lớp học. Khi xếp tự động thời khóa biểu phần mềm sẽ tránh không xếp một giáo viên trong một buổi học dạy tại hai địa điểm lớp.
  Để thực hiện việc nhập các địa điểm lớp học thực hiện lệnh Nhập dữ liệu ---> Thuộc tính trường học. Cửa sổ nhậop thông tin nhà trường có dạng sau.

  Bài 6. Nhập thông tin liên quan đến phòng học
  Bài 5. Khái niệm Phòng học: Phòng bộ môn và phòng đa năng
  Bài 4: Ràng buộc TKB và nhập thông tin ràng buộc thời khoá biểu
  Bài 3: Nhập bảng Phân công giảng dạy
  Bài 2: Nhập thông tin gốc Thời khóa biểu
  Bài 1: Giới thiệu, cài đặt, đăng ký sử dụng và khởi tạo dữ liệu

  School@net   Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


  Những bài viết khác:  Lên đầu trang

   
  CÔNG TY CÔNG NGHỆ TIN HỌC NHÀ TRƯỜNG
   
  Phòng 804 - Nhà 17T1 - Khu Trung Hoà Nhân Chính - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
  Phone: 024.62511017 - 024.62511081
  Email: kinhdoanh@schoolnet.vn


  Bản quyền thông tin trên trang điện tử này thuộc về công ty School@net
  Ghi rõ nguồn www.vnschool.net khi bạn phát hành lại thông tin từ website này
  Site xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.