Hotline: 024.62511017

024.62511081

  Trang chủ   Sản phẩm   Phần mềm Dành cho nhà trường   Phần mềm Hỗ trợ học tập   Kho phần mềm   Liên hệ   Đăng nhập | Đăng ký

Tìm kiếm

Chủ đề chính


Video xem nhiều nhất
Video hướng dẫn Nhập, điều chỉnh Mẫu đề kiểm tra. Nhập mẫu đề kiểm tra theo cả 2 loại: Theo Sơ đồ Test và theo Tỷ lệ % kiến thức trong phần mềm iQB
Phần mềm iQB. Thao tác 3. Nhập sửa kỹ năng câu hỏi
Phần mềm iQB. Thao tác 2. Tạo nhanh mẫu Ma trận kiến thức trong khi khởi tạo Ngân hàng câu hỏi
Video hướng dẫn Ghép, chuyển nhập câu hỏi từ một CSDL khác vào CSDL đang mở hiện thời trong phần mềm iQB
Video hướng dẫn Tách đề kiểm tra: Từ một tệp đề, tách thành hai đề nhỏ hơn trong iQB 4.0
Phần mềm iQB.Thao tác 1. Làm việc với CSDL. Lệnh Khởi tạo CSDL Ngân hàng câu hỏi mới
Phần mềm iQB. Thao tác 4. Xem và Nhập Ma trận kiến thức của Ngân hàng câu hỏi
Video hướng dẫn Chấm bài kiểm tra trắc nghiệm theo bài làm bằng tay của học sinh trong iQB 4.0
Video hướng dẫn Chuyển câu hỏi tạm thời sang danh sách câu hỏi chính thức trong iQB 4.0
iQB Moon: Bài 1: Chạy, đăng nhập với phần mềm iQB Moon
Video thao tác nâng cao với iQB 8.0 - Bài 8c. Mô tả lệnh khởi tạo đa đề kiểm tra
Video hướng dẫn Nhập câu hỏi vào danh sách các câu hỏi tạm thời trong iQB 4.0
Video thao tác nâng cao với iQB 8.0 - Bài 6b. Lệnh Import / Export CSDL Ngân hàng câu hỏi
Video thao tác nâng cao với iQB 8.0 - Bài 7. Làm việc và quản trị hệ thống Mẫu đề kiểm tra
Video thao tác nâng cao với iQB 8.0 - Bài 3. Nhập câu hỏi tạm thời. Chuyển câu hỏi tạm thời sang chính thức
iQB Moon: Bài 3: Giới thiệu chức năng Khởi tạo nhanh đề kiểm tra của iQB Moon
iQB Moon: Bài 2: chức năng Kiểm tra kiến thức của iQB Moon
Video thao tác nâng cao với iQB 8.0 - Bài 10. Báo cáo, thống kê câu hỏi trong CSDL
iQB Moon: Bài 4: Chức năng Khởi tạo đề kiểm tra chính của iQB Moon
Video thao tác nâng cao với iQB 8.0 - Bài 9. Các chức năng nâng cao với đề kiểm tra

Trang chủ / Nhóm sản phẩm Phần mềm iQB: ngân hàng câu hỏi

Nhóm sản phẩm Phần mềm iQB: ngân hàng câu hỏi
(102 video trong 4 chủ đề)
Video nổi bật


Video hướng dẫn Ghép, chuyển nhập câu hỏi từ một CSDL khác vào CSDL đang mở hiện thời trong phần mềm iQB


Video hướng dẫn Nhập, điều chỉnh Mẫu đề kiểm tra. Nhập mẫu đề kiểm tra theo cả 2 loại: Theo Sơ đồ Test và theo Tỷ lệ % kiến thức trong phần mềm iQB


Video hướng dẫn Tách đề kiểm tra: Từ một tệp đề, tách thành hai đề nhỏ hơn trong iQB


Hướng dẫn tải và cài đặt phần mềm iQB Cat


iQB 8.0 là một giải pháp phần mềm và dịch vụ lớn của Công ty School@net. Với hơn 12 năm liên tục phát triển, bộ phần mềm này ban đầu chỉ là một phần mềm nhỏ nay đã phát triển để trở thành một giải pháp lớn với hàng trăm phần mềm và ứng dụng khác nhau. Đối tượng chính của giải pháp này là khái niệm Ngân hàng câu hỏi, đề kiểm tra và việc kiểm tra kiến thức.

 Các thao tác cơ bản với iQB (67) 

Toàn bộ có: 67 Video | Xem tất cả

Video thao tác cơ bản với iQB 8.0 - Bài 30. Chức năng in đề kiểm tra ra mẫu giấy in A3.


Phần 2. Các thao tác cơ bản với iQB 8.0 Bài 30. Chức năng in đề kiểm tra ra mẫu giấy in A3.

Video thao tác cơ bản với iQB 8.0 - Bài 29d. Lệnh thay thế câu hỏi từ CSDL Ngân hàng câu hỏi.


Phần 2. Các thao tác cơ bản với iQB 8.0 29. Chức năng Khởi tạo trực tiếp đề kiểm tra. Bài 29d. Phần 4: Lệnh thay thế câu hỏi từ CSDL Ngân hàng câu hỏi.

Video thao tác cơ bản với iQB 8.0 - Bài 29c. Phần 3: Các lệnh làm việc với danh sách câu hỏi.


Phần 2. Các thao tác cơ bản với iQB 8.0 Bài 29. Chức năng Khởi tạo trực tiếp đề kiểm tra. 29c. Phần 3: Các lệnh làm việc với danh sách câu hỏi.

Video thao tác cơ bản với iQB 8.0 - Bài 29b. Phần 2: Nhập câu hỏi trực tiếp.


Phần 2. Các thao tác cơ bản với iQB 8.0 29. Chức năng Khởi tạo trực tiếp đề kiểm tra. Bài 29b. Phần 2: Nhập câu hỏi trực tiếp.

Video thao tác cơ bản với iQB 8.0 - Bài 29a. Chức năng Khởi tạo trực tiếp đề kiểm tra. Phần 1.


Phần 2. Các thao tác cơ bản với iQB 8.0 Bài 29. Chức năng Khởi tạo trực tiếp đề kiểm tra. 29a. Phần 1: nhập, sửa thuộc tính đề kiểm tra.

Video thao tác cơ bản với iQB 8.0 - Bài 28. Thống kê câu hỏi theo chủ đề kiến thức.


Phần 2. Các thao tác cơ bản với iQB 8.0 Bài 28. Thống kê câu hỏi theo chủ đề kiến thức.

Video thao tác cơ bản với iQB 8.0 - Bài 27. Chức năng chấm bài kiểm tra trực tiếp


Phần 2. Các thao tác cơ bản với iQB 8.0. Bài 27. Chức năng chấm bài kiểm tra trực tiếp.

Video thao tác cơ bản với iQB 8.0 - Bài 26d. Mô tả các hình thức kiểm tra trực tuyến.


Bài 26d. Mô tả các hình thức kiểm tra trực tuyến.

Video thao tác cơ bản với iQB 8.0 - Bài 26c. Khái niệm hình thức kiểm tra trực tuyến.


Bài 26c. Khái niệm hình thức kiểm tra trực tuyến.

 Giải pháp phần mềm iQB (12) 

Toàn bộ có: 12 Video | Xem tất cả

Video giới thiệu iQB 8.0 - Bài 1.12. Mô hình Ngân hàng câu hỏi Online: iQB.net


Bài giới thiệu cuối cùng của dãy các bài học tổng quan về mô hình iQB. Bài 1.12. Mô hình Ngân hàng câu hỏi Online: iQB.net

Video giới thiệu iQB 8.0 - Bài 1.11. Mô hình kiểm tra trực tuyến đám mây iCloudTest.


Giới thiệu mô hình kiểm tra trực tuyến đám mây iCloudTest, một dịch vụ mới nhất có trong giải pháp phần mềm iQB 8.0. Bài 1.11. Mô hình kiểm tra trực tuyến đám mây iCloudTest.

Video giới thiệu iQB 8.0 - Bài 1.10. Mô hình kiểm tra trực tuyến theo đề kiểm tra. Hình thức kiểm tra.


Bài học tiếp theo giới thiệu mô hình kiểm tra trực tuyến trong iQB 8.0 Bài 1.10. Mô hình kiểm tra trực tuyến theo đề kiểm tra. Hình thức kiểm tra.

Video giới thiệu iQB 8.0 - Bài 1.9. Mô hình câu hỏi chính thức và tạm thời trong CSDL Ngân hàng câu hỏi.


Bài 1.9. Mô hình câu hỏi chính thức và tạm thời trong CSDL Ngân hàng câu hỏi.

Video giới thiệu iQB 8.0 - Bài 1.8. Mô hình Ma trận đề. Quan hệ giữa Ma trận đề và Mẫu đề kiểm tra.


Bài 1.8. Mô hình Ma trận đề. Quan hệ giữa Ma trận đề và Mẫu đề kiểm tra.

Video giới thiệu iQB 8.0 - Bài 1.7. Mô hình nhóm mẫu đề kiểm tra.


Bài 1.7. Mô hình nhóm mẫu đề kiểm tra.

Video giới thiệu iQB 8.0 - Bài 1.6. Mô hình Mẫu đề kiểm tra. Sơ đồ Test trong mẫu đề kiểm tra. Vai trò của Mẫu đề kiểm tra.


6. Mô hình Mẫu đề kiểm tra. Sơ đồ Test trong mẫu đề kiểm tra. Vai trò của Mẫu đề kiểm tra.

Video giới thiệu iQB 8.0 - Bài 1.5. Khái niệm Sơ đồ Test. Quan hệ giữa Sơ đồ Test và đề kiểm tra.


Các khái niệm cơ bản, mô hình lõi liên quan đến Ngân hàng câu hỏi, đề kiểm tra trong iQB 8.0. Bài 1.5. Khái niệm Sơ đồ Test. Quan hệ giữa Sơ đồ Test và đề kiểm tra.

Video giới thiệu iQB 8.0 - Bài 1.4. Khái niệm, mô hình và các thuộc tính của Ma trận kiến thức.


Bài 1.4. Khái niệm, mô hình và các thuộc tính của Ma trận kiến thức.

 Giới thiệu phần mềm iQB (5) 

Toàn bộ có: 5 Video | Xem tất cả

Video giới thiệu nhanh phần mềm iQB Lion 8.0


Giới thiệu nhanh phần mềm iQB Lion 8.0. iQB Lion 8.0 là phiên bản phần mềm Ngân hàng câu hỏi thông minh dành riêng cho các nhà trường đại học, cao đẳng.

Video giới thiệu nhanh phần mềm iQB Leo 8.0


Giới thiệu nhanh phần mềm iQB Leo 8.0. Bản đầy đủ với toàn bộ chức năng của bộ phần mềm iQB. Cấp bản quyền cho từng trường phổ thông (từ Tiểu học, THCS, THPT), từng phòng GD, sở GD& ĐT.

Video giới thiệu nhanh phần mềm iQB Moon 8.0


Đây là video giới thiệu nhanh các tính năng chính của phần mềm iQB Moon 8.0, phần mềm khai thác Ngân hàng câu hỏi iQB.net trên mạng Internet. GIới thiệu nhanh phần mềm iQB 8.0

Video giới thiệu nhanh phần mềm iQB Cat 8.0


Giới thiệu nhanh phần mềm iQB Cat 8.0. iQB Cat là phiên bản đặc biệt chuyên nghiệp của iQB dành riêng cho từng giáo viên dùng trong nhà trường và gia đình. Chức năng chính của iQB Cat 8.0 là tạo CSDL ngân hàng câu hỏi và đề kiểm tra được dùng riêng cho từng giáo viên trong nhà trường.

Video giới thiệu nhanh phần mềm iQB Rabbit


Phần mềm Ngân hàng đề thông minh - iQB Rabbit 8.0 là phiên bản đại trà, cơ bản dành cho giáo viên sử dụng với mục đích cá nhân của mình. Các chức năng chính của phần mềm iQB Rabbit 8.0 được mô tả lại một cách dễ hiểu, tường minh từ các bộ phần mềm iQB Cat / Leo / Lion.
 

 Các thao tác nâng cao với iQB 8.0 (13) 

Toàn bộ có: 13 Video | Xem tất cả

Video thao tác nâng cao với iQB 8.0 - Bài 10. Báo cáo, thống kê câu hỏi trong CSDL


Các thao tác nâng cao với iQB 8.0 Bài 10. Báo cáo, thống kê câu hỏi trong CSDL.

Video thao tác nâng cao với iQB 8.0 - Bài 9. Các chức năng nâng cao với đề kiểm tra


Các thao tác nâng cao với iQB 8.0 Bài 9. Các chức năng nâng cao với đề kiểm tra.

Video thao tác nâng cao với iQB 8.0 - Bài 8c. Mô tả lệnh khởi tạo đa đề kiểm tra


Các thao tác nâng cao với iQB 8.0 Bài 8c. Mô tả lệnh khởi tạo đa đề kiểm tra.

Video thao tác nâng cao với iQB 8.0 - Bài 8b. Ý nghĩa lệnh tạo đa đề kiểm tra trên thực tế


Các thao tác nâng cao với iQB 8.0 Bài 8b. Ý nghĩa lệnh tạo đa đề kiểm tra trên thực tế.

Video thao tác nâng cao với iQB 8.0 - Bài 8a. Khái niệm Kiểu nội dung. Gán kiểu nội dung cho câu hỏi trong CSDL


Các thao tác nâng cao với iQB 8.0 Bài 8a. Khái niệm Kiểu nội dung. Gán kiểu nội dung cho câu hỏi trong CSDL.

Video thao tác nâng cao với iQB 8.0 - Bài 7. Làm việc và quản trị hệ thống Mẫu đề kiểm tra


Các thao tác nâng cao với iQB 8.0 Bài 7. Làm việc và quản trị hệ thống Mẫu đề kiểm tra.

Video thao tác nâng cao với iQB 8.0 - Bài 6b. Lệnh Import / Export CSDL Ngân hàng câu hỏi


Các thao tác nâng cao với iQB 8.0 Bài 6b. Lệnh Import / Export CSDL Ngân hàng câu hỏi.

Video thao tác nâng cao với iQB 8.0 - Bài 6a. Ý nghĩa của lệnh tách, ghép Ngân hàng câu hỏi


Các thao tác nâng cao với iQB 8.0 Lệnh Import / Export CSDL. 6a. Ý nghĩa của lệnh tách, ghép Ngân hàng câu hỏi.

Video thao tác nâng cao với iQB 8.0 - Bài 5. Quản trị câu hỏi theo chủ đề kiến thức


Các thao tác nâng cao với iQB 8.0 Bài 5. Quản trị câu hỏi theo chủ đề kiến thức.

 
CÔNG TY CÔNG NGHỆ TIN HỌC NHÀ TRƯỜNG
 
Phòng 804 - Nhà 17T1 - Khu Trung Hoà Nhân Chính - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Phone: 024.62511017 - 024.62511081
Email: kinhdoanh@schoolnet.vn


Bản quyền thông tin trên trang điện tử này thuộc về công ty School@net
Ghi rõ nguồn www.vnschool.net khi bạn phát hành lại thông tin từ website này
Site xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.